OAO Stats overenskomstkrav er enstemmigt vedtaget af repræsentantskabet

OK18: Skævhederne skal rettes op

Arbejdsgiveren udfordrer bevidst den danske model og ser alene medarbejderne i staten som en udgift. Det afspejler sig i de krav, OAO-Stat har udtaget krav til de forestående overenskomstforhandlinger.
08. november 2017

OAO-Stats repræsentantskab har udtaget krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Kravene udtages med baggrund i det historiske dårlige samarbejdsklima mellem CFU og Finansministeriet samt på mange af statens arbejdspladser. Senest aktualiseret ved slagsmålet om, hvorvidt den betalte spisepause bare kan fjernes uden forhandling, ligesom det fortsat er svært at få øje på en reel vilje til at finde en forhandlet arbejdstidsløsning for de undervisergrupper, der er omfattet af lov 409. 

Og det har betydning for de krav, OAO-Stat vil møde op med ved overenskomstforhandlingerne. Sikring og forbedring af reallønnen, rettigheder og mulighed for frit valg er hovedkravene, siger Flemming Vinther:

"Det er klart, at vores krav afspejler den situation, vi er i. Vi har en arbejdsgiver, der bevidst udfordrer den danske model og alene ser medarbejderne i staten som en udgift. Vores medlemmer skal ikke betale for, at regeringen konsekvent underfinansierer den offentlig sektor. Medlemmerne har en klar forventning om, at vi ved denne overenskomst får rettet op på de skævheder, der har sneget sig ind i systemet. Det betyder et farvel til privatlønsværnet og et opgør med Moderniseringsstyrelsens trang til at indskrænke og diktere det lokale aftale- og forhandlingsrum". 

"Når vi har en arbejdsgiver, der opfører sig som et advokatkontor, så må vi sørge for, at det er de rigtige regler, der er skrevet ind. Det bliver ikke nemt, men det er nødvendigt".

OAO-Stat vil blandt andet fokusere på en sikring af rettigheder for den enkelte medarbejder eksempelvis i form af bedre varslingsbestemmelser ved omlægning af vagt- og arbejdsplaner samt en forhøjelse af minipensionen. Derudover lægges der vægt på, at tillidsrepræsentantens rolle cementeres i forhold til forhandling af Ny Løn, og at tillidsrepræsentanten ret til at deltage i organisationsfaglige arrangementer og uddannelse ligeledes skærpes.

"Det er klart, at vi også har set på, hvad vores kollegaer på det private område fik forhandlet hjem. Ud over den økonomiske ramme falder en ting særligt i øjnene: Fritvalgsordningen, hvor det er muligt for den enkelte til at vælge mellem løn, pension og frihed", siger Flemming Vinther.