Ombudsmanden: Forsvarschef gik alt for vidt

Det er meget kritisabelt, at forsvarschefen har skabt usikkerhed om de ansattes ytringsfrihed, siger ombudsmanden.
28. juni 2016
Forsvarschef Peter Bartram får nu skarp kritik af ombudsmanden for sine udtalelser om, at han har til hensigt at fyre medarbejdere, som han synes er illoyale. Udtalelsen fra Peter Bartram kom under et oplæg på Flyvestation Karup og er siden blevet kritiseret blandt andet af de faglige organisationer, herunder HKKF, som mener, det er et angreb på medarbejdernes ytringsfrihed.
 
Den kritik får fuld opbakning fra ombudsmanden, der i sin udtalelse understreger, at forsvarets ansatte har samme ytringsfrihed som andre offentligt ansatte:
 
"Når Forsvarets ansatte deltager i den offentlige debat som privatpersoner, er de i deres fulde ret til at være kritiske over for Forsvaret - også uden at skulle frygte en efterfølgende fyring, advarsel eller andre negative reaktioner. Det er efter min opfattelse meget kritisabelt, at forsvarschefen i så faste og generelle vendinger gav indtryk af, at kritiske ytringer på de sociale medier kunne være fyringsgrundlag", siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.
 
Ombudsmanden konkluderer, at forsvarschef Peter Bartram "gik alt for vidt og dermed skabte usikkerhed om ytringsfriheden i forsvaret". Han beder derfor forsvarsministeriet overveje, om der er behov for tiltag for at sikre, at Forsvarets ansatte ikke afholder sig fra at komme med offentlig kritik af Forsvaret:
 
"Det er en grundlæggende værdi i vores samfund, at offentligt ansatte kan ytre sig frit om deres arbejdsområde og arbejdsplads. Også i kritiske vendinger. Det er derfor væsentligt, at forsvarsministeriet - eventuelt med inddragelse af de relevante faglige organisationer - får sikret, at de ansatte i Forsvaret ikke er i tvivl om denne rettighed", siger ombudsmanden.
 
HKKFs formand Flemming Vinther er tilfreds med, at ombudsmanden er så klar i sin kritik af forsvarschefens udmeldinger:
 
"Forsvarschefens udtalelser har skabt usikkerhed blandt de ansatte i forsvaret, og jeg er meget glad for, at ombudsmanden helt klart slår fast, at ytringsfriheden selvfølgelig også gælder i forsvaret. Jeg er også meget tilfreds med, at han beder forsvarsministeriet om at udrydde den usikkerhed, forsvarschefen har skabt. Vi ser frem til at indgå i en dialog om, hvordan vi bedst muligt sikrer, at ingen er i tvivl om, at ytringsfriheden også gælder for dem".