Øvelser uden mening

Øvelser uden mening. Kolleger på beredskab, der løser andre opgaver. Dårlig planlægning og en smal struktur. Det er hverdagen i den operationelle struktur, fortæller fire tillidsvalgte fra Jydske Dragonregiment, Livgarden og Gardehusarregimentet.
22. december 2015

”Vi har en kultur i hæren om, at vi ikke må sige nej. Og generelt er det sådan, at alle gerne vil løse opgaven. Alle har en stolthed på jobbet”

Sådan siger korporal Steffen Meding fra 1. panserinfanteribataljon ved Livgarden. Sammen med overkonstabel Mathias Bang fra Garderhusarregimentet, korporal Morten Sørensen og Overkonstabel-1 Morten N. Thomasen fra Jydske Dragonregiment svarer Steffen på spørgsmålet, om der er travlt i hverdagen, da HKKFs tillidsrepræsentanter er samlet til repræsentantskabsmøde.

Og der er travlt. Rigtig travlt:

”Når jeg går på juleferie, har jeg haft 60 øvelsesdøgn og to måneder på INTOPS i år”, fortæller Mathias, der skal i beredskab 1. januar 2016. De mange øvelser betyder, at Mathias og kollegerne fra opklaringsbataljonen på Bornholm først gik i gang med træning til beredskab i november, selvom enheden har fået nye konstabler 1. august 2015:

”Vi var egentlig i en opbygningsfase, men er blevet sendt på en masse øvelser, og øvelser bliver udbetalt, fordi der ikke er tid til afspadsering”, siger Mathias.

Hæren vil det hele

Samme billede genkender kollegerne fra JDR:

”Vi oplever travlhed i forbindelse med udlandsøvelser. Der er uklarhed om, hvilke opgaver vi skal løse, og hvilke opgaver bataljonen og JMTO skal løse, og så har der været utrolig korte tidsfrister. Det har været frustrerende og givet lange arbejdsdage – især for forsyningshjælperne”, siger Morten Sørensen og fortsætter:

”Der er afspadsering, som skal afvikles, og vi har stadig en masse opgaver, der skal passes. Derfor bliver merarbejde og en masse øvelsesdage udbetalt. Om det er pga. dårlig planlægning eller cheferne, som vil det hele, ved jeg ikke”.

I Livgarden oplever Steffen, at travlheden især skyldes, at ledelsen vil det hele:

”Det virker som om, man ikke vil sige nej – selv til øvelser, som ikke rigtig giver mening. Da vores bataljonsstab opstiller OFIR 3, prøver vores bataljon at framelde underafdelingerne fra BLU, da det ikke giver mening, at underafdelinger skal gennemføre med en fremmed stab. Alligevel vælger foresatte, at øvelsen skal gennemføres”.

”Man har presset øvelser ned over hovedet på folk, ind over weekender og i december måned de seneste par år. Man vil bare gennemføre de her ting, koste hvad det vil. Jeg tror, man oppefra vil vise, at man kan det hele, og at man kan følge de planer, man har lagt. Og man vil bruge alle ressourcer, så man opretholder eksistensgrundlaget”.Anchor

På beredskab fra Mali og Irak

Faktisk er der så travlt, at enheder på beredskab sendes på opgaver i udlandet. De skulle ellers stå klar til at rykke ud, hvis Folketinget vedtager, at Hæren skal indsættes til nye opgaver.

”Vores stab har været udsendt til Irak samtidig med, at de var på beredskab”, fortæller Steffen og Mathias tilføjer: ”Vi skulle have været til Mali, samtidig med at vi skulle stå i beredskab”.

Også i 1. panserinfanteribataljon ved JDR oplever Morten Sørensen, at det med at være på beredskab ikke betyder, at man er fritage fra andre opgaver:

”Det bærer præg af, at man ikke forventer, at beredskabet bliver aktiveret”, fortæller han.

Morten N. Thomsen fremhæver et andet problem, efter at beredskabsperioden er forkortet:

”Da vi var på et halvt års beredskab, var der indlagt pauser på seks måneder. Nu er vi to eskadroner på et års beredskab. Det betyder, at når den ene eskadron ikke er på beredskab, så er de på forberedelse til beredskab”.

Lange beredskabsperioder og en smal struktur betyder, at kollegerne er på hele tiden. Steffen fortæller:

”Sidste år flyttede man rundt på folk mellem enheder, så man undgik at vise de tomme huller i strukturen. Hvis vi synes, vi er hårdt ramt ved infanteriet, så er det intet sammenlignet med støttetropperne, som nærmest kører i et ’evigheds-rul’ fra det ene beredskab til det andet”.

”Det er lidt som en lavine, hvor de hele tiden lægger noget på. Det er jo superfrustrerende hele tiden at være væk, uden at det giver mening”, slutter Mathias.

 

Fakta

  • Steffen Meding er korporal og HKKFs fællestillidsrepræsentant ved 1. panserinfanteribataljon ved Livgarden
  • Mathias Bang er overkonstabel og tillidsrepræsentantsuppleant ved III opklaringsbataljon ved GHR på Bornholm
  • Morten Sørensen er korporal tillidsrepræsentant ved 1. panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment
  • Morten N. Thomsen er overekonstabel-1 og tillidsrepræsentant ved 1. panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment