Zumbelay

Partier vil styrke indsatsen for de hårdest ramte veteraner

I sidste uge indgik partierne bag forsvarsforliget en aftale, der skal løfte indsatsen for de sygeste veteraner og deres familier over de kommende tre år. HKKF's formand glæder sig over, at denne ofte oversete gruppe nu får den fortjente opmærksomhed.
29. november 2020

Af Emil Arenholt Mosekjær

Da Veterancentret i august udgav en evaluering af den danske veteranpolitik, var det især indsatsen over for de sygeste og mest udsatte, som fokus lå på.

Med det hentydes der især til personer, der lider af svær og kronisk PTSD, som har påvirket alle dele af deres tilværelse. Mange lider af følgevirkninger som skilsmisse, misbrug, depression og hjemløshed, der kræver en målrettet, langvarig og derfor dyr indsats, som spiller på flere tangenter.

I flere år har forskellige af områdets aktører da også efterspurgt et større fokus på denne målgruppe, som de ikke mente havde fået tilstrækkelig opmærksomhed. Og allerede dengang var forventningen derfor, at især de ville få gavn af de 50 mio. kroner, som politikerne havde besluttet at tilføre området de næste tre år.

Mandag landede partierne bag forsvarsforliget (S, V, DF, RV, KF og LA) en aftale, der løfter sløret mere for, hvordan dette skal ske. Som forventet er det de mest udsatte veteraner, der får gavn af den.

Ifølge en pressemeddelelse fra Veterancentret skal det ske gennem "flere og bedre specialiserede botilbud, øgede opsøgende arbejde, tættere støtte, fokus på fysisk og mental træning, beskæftigelsestilbud samt støtte til familier."

HKKF's formand Tom Block er glad for, at politikerne vil tilføre området penge. Det er en beslutning, som falder på et tørt sted:

”Danmark er nået langt med veteranindsatsen de sidste 10 år, men vi er endnu ikke i mål. Og nogle af dem, som ofte er blevet overset, har netop været de sygeste og mest udsatte veteraner. Derfor er vi selvfølgelig glade for, at partierne i forsvarsforliget er blevet enige om at styrke dette område. Det ved jeg, at veteranerne og deres pårørende sætter pris på,” siger Tom Block og fortsætter:

”HKKF er soldaternes fagforening, og derfor er veteranområdet også et helt naturligt fokusområde for os. Én gang soldat, altid soldat”.

En god dag for veteranerne
Forsvarsminister Trine Bramsen (S) erkender, at skiftende regeringer ikke har været gode nok til at passe på de veteraner, der har det sværest:

"Det kan vi ikke være bekendt. Vi skal som samfund få øje på veteranerne og tilbyde dem den rigtige hjælp. Det er det, den nye indsats skal sikre," siger Trine Bramsen.

Hos det tidligere regeringsparti Venstre siger forsvarsordfører Lars Christian Lilleholdt, at det er en god dag for veteranerne:

"Særligt fordi vi blandt andet styrker familieindsatsen, beskæftigelsesindsatsen og botilbuddene for veteranerne. Det er rigtig positivt. Men det er særlig centralt for Venstre, at vi også prioriterer de PTSD-ramte veteraner med svære psykiske udfordringer og støtter dem i den svære overgang fra patient til borger med et godt hverdagsliv," siger han.

Den styrkede indsats vil blive forankret i Veterancenteret, der ifølge Forsvarsministeriet har opbygget en stærk indsigt og ekspertise på området.

Fakta

Aftale om styrket veteranindsats

Der er blevet afsat 50 mio. kroner over de kommende tre år. Fordelingen bliver: 10 mio. kr. i 2021, 16,5 mio. kr. i 2022 og 23,5 mio. kr. i 2023.

Initiativer i indsatsen:

Styrkede botilbud for veteraner
1. Specialiseret botilbud
2. Styrket fagligt koncept ved KFUM’s Soldaterrekreation

Særlig støtte ved overgang
3. På vej mod en god hverdag
4. Styrket samarbejde om indsatser og overgange med kommuner og psykiatri
4.a. Samarbejde med Sundhedsteamet

Øget familieindsats
5. Øget familieindsats

Veteraner støtter veteraner
6. Veteraner støtter veteraner

Forebyggelse og fastholdelse gennem mental træning
7. Forebyggelse af psykiske efterreaktioner gennem Mental Militær Træning

Mental og fysisk sundhed
8. Videreudvikling af DIF Soldaterprojekt
9. Kropsterapi
10. Styrkelse af klinisk forskning

Styrket beskæftigelsesindsats
11. Styrket beskæftigelsesindsats

Anerkendelse og formidling
12. Styrket kommunikationsindsats mhp at styrke anerkendelse af veteraner og pårørende
13. Regionale fora
14. Tilskud til KFUM’s Soldatermission i missionsområder

Kilde: Veterancentret