Passer vi godt nok på dem, der passer på os?

Sådan spørger Berlingske i en artikelserie om hjælpen til danske betjente, der kommer til skade i tjenesten. Såvel politiets veteranforening Thin Blue Line som politikere fra Venstre og Dansk Folkeparti siger til avisen, at de ønsker, at politifolkene i højere grad sidestilles med soldaterveteraner.
14. august 2019

HKKFs formand Flemming Vinther ser gerne, at alle der kommer til skade, får den nødvendige hjælp. Men at ligestille politi og soldater, løser ikke problemet for politibetjenten, fastslår han:

”Berlingske fortæller nogle barske historier om politifolk, der yder en professionel indsats i ekstreme situationer, og som ender med at betale en høj personlig pris. Jeg er helt enig i, at de bør sikres hjælp. Men det opnår de ikke ved at blive ligestillet med soldater, for soldater får i udgangspunktet heller ikke særlig hjælp, hvis de kommer til skade under tjeneste i Danmark”.

Flemming Vinther forklarer, at forsvarets særlige erstatningsordning og hjælpen fra Veterancentret kun træder i kraft, hvis en soldat kommer til skade under udsendelse til internationale operationer.

Kommer soldaten til skade i Danmark og anerkendes skaden som en arbejdsskade, er udgangspunktet, at han eller hun ’kun’ får den almindelige arbejdsskadeerstatning.

”Debatten om den nødvendige hjælp og erstatning til betjentene er uhyre vigtig. Problemet er, at vi også i forsvaret fortsat har udfordringer.  Soldater oplever også at få urimelige afslag, og at adgangen til hjælp afhænger af, om skaden er sket i Danmark eller i udlandet”, siger Flemming Vinther.

Han har to konkrete ønsker til politikerne:

”For det første bør politikerne stille krav til større kvalitet i arbejdsskadesystemet. Mange – soldater, betjente og andre faggrupper – får afvist navnlig psykiske sager med begrundelser, som vi finder helt urimelige. Her er svaret ikke en særlov, men at stille krav om større kvalitet og individuel sagsbehandling”.

”Det andet handler om de mere ’bløde dele’ af veteranpolitikken. Her er vi kommet langt, når det gælder veteraner, der har været udsendt. Det vil være oplagt at se på om viden og erfaringer kan udbredes til andre. Og så mangler vi stadig at sikre, at de hårdest ramte PTSD-veteraner også får den nødvendige hjælp. Her har HKKF peget på at projektet ’Bedre hverdag’ bredes ud til hele landet, fordi projektet har vist, at det faktisk kan hjælpe de kolleger, der har det allersværest”.

Læs artiklen i Berlingske her

 

Fakta

Sådan er soldater stillet, hvis de får PTSD i tjenesten:

  • I INTOPS: Ret til hjælp via Veterancentret. Anerkendes en arbejdsskade med over 5 procent i mén, er soldaten berettiget til en arbejdsskadeerstatning og en erstatning fra Forsvarets Særlige Erstatningsordning.
    Link til Forsvarets Særlige Erstatningsordning
  •  
  • Under anden tjeneste i Danmark eller på øvelser: Soldaten har ikke krav på særlig hjælp fra Veterancentret. Arbejdsskadesager behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som kan tilkende arbejdsskadeerstatninger på niveau med alle andre.  
  • Under støtte til politiet: Soldaten har ikke krav på hjælp fra Veterancentret. I specifikke situationer – herunder Gefion – er soldater erstatningsmæssigt ligestillet med politiet (Aktstykke 82). Det betyder, at soldater kan få udbetalt en særlig godtgørelse ud over arbejdsskadeerstatningen tilkendt af Arbejdsskadestyrelsen. Niveauet for den særlige godtgørelse svarer til niveauet for soldater udsendt til internationale operationer (Forsvarets særlige godtgørelse).
    Link til Aktstykke 82