Pension

Arbejdsmarkedspension, bonus, tjenestemandspension, pensionsalder

Korttidsansatte (K35)

Når du er ansat på korttidskontrakt, er din pension sammensat af:

 • Arbejdsmarkedspension (også kaldet minipension) af din grundløn
 • Bonusordning af din grundløn
 • Tillægspension af dine tillæg
Minipension

Arbejdsmarkedspensionen for korttidsansatte kaldes også Minipension. Pensionsaftalen er en del af HKKFs overenskomst med forsvaret, og satserne fastsættes i de centrale overenskomstforhandlinger.

Minipensionen udgør 7,26 procent af din grundløn. Det er arbejdsgiveren, der betaler, og beløbet bliver automatisk indsat på din pensionsopsparingskonto.

Ordningen gælder for konstabler, overkonstabler samt korporaler, som:

 • er fyldt 20 år
 • har været ansat i staten i 9 måneder (konstabelelevtiden medregnes i de 9 måneder, men ikke værnepligtstjeneste)

Ordningen gælder ikke for personel i reserven og for ansatte på tidsbestemte korttidskontrakter.

Minipensionen udbetales løbende med start 5 år før din folkepensionsalder.

Din minipension administreres af Sampension. Kontakt: tlf. 77 55 61 20, mail hkkf-fonde@sampension.dk. Log ind på Sampension med NemID og se dine oplysninger.

Bonus

Bonus er på 10 procent af din grundløn.

Du får bonus, når du har været ansat i forsvaret i 18 måneder. Både HBU- og HRU-tiden medregnes i de 18 måneder. Det er arbejdsgiver (forsvaret), der sørger for indbetaling af beløbet på din konto i Sampension.

Din bonus kan udbetales, når din korttidskontrakt ophører, uanset om du forlader forsvaret eller overgår til langtidskontrakt. Du skal kontakte Sampension, hvis du vil have udbetalt din bonus.

Bonus administreres af Sampension. Kontakt: tlf. 77 55 61 20, mail hkkf-fonde@sampension.dk. Log ind på Sampension med NemID og se dine oplysninger.

Tillægspension

Udover din basisløn får du forskellige tillæg. Du får pension for de fleste af dem.

Du får 18 procent i pension af militærtillægget. Øvrige funktions- og kvalifikationstillæg giver 15 procent i pension med mindre andet er aftalt. Du kan se den samlede oversigt over centralt aftalte tillæg og om de er pensionsgivende eller ej, på hkkf.dk/loen

Tillægspension udbetales løbende, når du når den pligtige afgangsalder.

Hvis du forlader forsvaret forinden, kan du vælge at beholde pensionsopsparingen hos HKKF Fonde, eller du kan få den flyttet til en anden arbejdsmarkedspensionsordning.

Tillægspension administreres af Sampension. Kontakt: tlf. 77 55 61 20, mail hkkf-fonde@sampension.dk. Log ind på Sampension med NemID og se dine oplysninger.

Langtidsansatte

Når du er ansat på langtidskontrakt, er din pension sammensat af:

 • Arbejdsmarkedspension af din grundløn
 • Tillægspension af dine tillæg
Arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkedspensionen er på 12 procent af din grundløn. Forsvaret indbetaler din arbejdsmarkedspension direkte til din konto i Sampension.

Arbejdsmarkedspensionen udbetales løbende, når du når forsvarets pensionsalder.

Hvis du forlader forsvaret forinden, kan du vælge at beholde pensionsopsparingen hos Sampension, eller du kan få den flyttet til en anden arbejdsmarkedspensionsordning.

Din arbejdsmarkedspension administreres af Sampension. Kontakt: tlf. 77 55 64 20, mail hkkf@sampension.dk. Log dig på sampension.dk/hkkf med dit NemID og se dine egne oplysninger.

Tillægspension

Udover din basisløn får du forskellige tillæg. Du får pension for de fleste af dem.

Du får 18 procent i pension af militærtillægget. Øvrige funktions- og kvalifikationstillæg giver 15 procent i pension med mindre andet er aftalt. Du kan se den samlede oversigt over centralt aftalte tillæg og om de er pensionsgivende eller ej, på hkkf.dk/loen

Tillægspension udbetales løbende, når du når den pligtige afgangsalder.

Hvis du forlader forsvaret forinden, kan du vælge at beholde pensionsopsparingen hos HKKF Fonde, eller du kan få den flyttet til en anden arbejdsmarkedspensionsordning.

Tillægspension administreres af Sampension. Kontakt: tlf. 77 55 61 20, mail hkkf-fonde@sampension.dk. Log ind på Sampension med NemID og se dine oplysninger.

Kapitalpension (ansat før 1.4.1991)

Hvis du er blevet ansat til langtidstjeneste (45 eller 60 år) før 1. april 1991, er du omfattet af HKKF kapitalpensionsordning.

Kapitalpensionen udgør 10 procent af din pensionsgivende løn, eller i det nye lønsystem udgør den 10 procent af din basisløn.

Kapitalpensionen kan udbetales, når du fylder 60 år.

Tjenestemandsansatte

Når du er ansat som tjenestemand er din pension sammensat af:

 • arbejdsmarkedspension, som du har opsparet i dine første 10 års ansættelse indtil du blev udnævnt til tjenestemand
 • tjenestemandspension
Arbejdsmarkedspension (10 år)

I de første 10 år af din ansættelse på langtidskontrakt - indtil du bliver udnævnt til tjenestemand - optjener du arbejdsmarkedspension.

Arbejdsmarkedspensionen er på 12 procent af din grundløn. Forsvaret indbetaler din arbejdsmarkedspension direkte til din konto i Sampension.

Arbejdsmarkedspensionen udbetales løbende, når du når forsvarets pensionsalder.

Din arbejdsmarkedspension administreres af Sampension. Kontakt: tlf. 77 55 64 20, mail hkkf@sampension.dk. Log dig på sampension.dk/hkkf med dit NemID og se dine egne oplysninger.

Tjenestemandspension

Når du er ansat som tjenestemand, har du en tjenestemandspension. Den beregnes ud fra:

 • det løntrin du står på på pensioneringstidspunktet
 • det antal år du har været ansat. Et års fuldtidsansættelse svarer til et pensionsår. Du kan højst optjene 37 pensionsår.

Når du pensioneres ved den pligtige afgangsalder, får du tillagt indtil 10 pensionsår. Desuden får du udbetalt et førtidspensiontillæg, indtil du når folkepensionsalderen.

Hvis du blev ansat som tjenestemand i forsvaret før 1. januar 2007, har du mulighed for at få udbetalt din tjenestemandspension fra du bliver 60 år – også selv om din pligtige afgangsalder er højere. Hvis du vælger det, bliver din pension livsvarigt reduceret med op til 6 procent, og du får ikke tillagt de op til 10 år til pensionsalderen.

Mere information på tjenestemandspension.dk, hvor du kan logge ind med NemID og se dine egne oplysninger.