Pension

Arbejdsmarkedspension, bonus, tjenestemandspension, pensionsalder

Korttidsansatte (K35)

Minipension

Arbejdsmarkedspensionen for korttidsansatte kaldes også Minipension. Pensionsaftalen er en del af HKKFs overenskomst med forsvaret, og satserne fastsættes i de centrale overenskomstforhandlinger.

Minipensionen udgør 7,26 procent af din løn. Det er arbejdsgiveren, der betaler, og beløbet bliver automatisk indsat på din pensionsopsparingskonto.

Ordningen gælder for konstabler, overkonstabler samt korporaler, som:

  • er fyldt 20 år
  • har været ansat i staten i 9 måneder (konstabelelevtiden medregnes i de 9 måneder, men ikke værnepligtstjeneste)

Ordningen gælder ikke for personel i reserven og for ansatte på tidsbestemte korttidskontrakter.

Minipensionen udbetales løbende med start 5 år før din folkepensionsalder.

Din minipension administreres af HKKF Fonde. Se mere på hkkffonde.dk

Bonus

Bonus er en ordning for ansatte til korttidstjeneste (K-35), som har forrettet tjeneste (inklusiv værnepligtig tjeneste) ved forsvaret i 18 måneder.

Når du er ansat til korttidstjeneste (K-35 kontrakt), og har forrettet 18 måneders tjeneste, oppebærer du bonus som udgør 10 procent af din basisløn. Det er arbejdsgiver (forsvaret), der sørger for indbetaling af beløbet på din konto i HKKF Bonusfond.

Bonus beregnes og beskattes månedsvis. Beløbet indsættes i HKKFs Bonusfond og bliver først frigivet til udbetaling, når du forlader forsvaret eller overgår til langtidskontrakt.

Ved helt særlige omstændigheder, hvor der er tale om særdeles velfærdstruende situationer, kan den opsparede bonus undtagelsesvis frigives i utide.

Spørgsmål vedrørende bonus rettes til Nordea Bank, hkkf@nordea.com, tlf. 5547 1125

Langtidsansatte

Arbejdsmarkedspension

De første 10 år af din langtidskontrakt optjener du arbejdsmarkedspension.

Efter 10 år kan du blive tjenestemand, hvis du opfylder kriterierne, hvorefter du så vil overgå til tjenestemandspension.

Det er arbejdsgiveren, der indbetaler til arbejdsmarkedspensionen, og bidraget udgør 12 procent af den pensionsgivende løn.

Pensionen udbetales løbende, startende fem år inden din folkepensionsalder og er en livsvarig ydelse. 

Forlader du forsvaret, før du fylder 60 år, kan dit indestående overføres til tilsvarende arbejdsgiverbaserede pensionsordninger.

Kapitalpension (ansat før 1.4.1991)

Hvis du er blevet ansat til langtidstjeneste (45 eller 60 år) før 1. april 1991, er du omfattet af HKKF kapitalpensionsordning.

Kapitalpensionen udgør 10 procent af din pensionsgivende løn, eller i det nye lønsystem udgør den 10 procent af din basisløn.

Kapitalpensionen kan udbetales, når du fylder 60 år.

Tjenestemandsansatte

Tjenestemandspension

Din tjenestemandspension beregnes på baggrund af:

  • Anciennitet (det løntrin, som du får på pensioneringstidspunktet)
  • Pensionsalder (det antal år du har været ansat (nedrundet til hele år), dog tidligst fra det 25. år. Et års ansættelse på fuld tid svarer til et års pensionsalder. Ved ansættelse på nedsat tid optjenes pensionsår tilsvarende nedsat )

Tjenestemandspensionen omfatter:

  • Alderspension, som er livsvarig
  • Invalidepension, som udbetales, hvis arbejdsevnen er nedsat til 1/3 eller derunder
  • Ægtefællepension, som udbetales til din ægtefælle, hvis du dør.
  • Børnepension, som udbetales til dine børn frem til de fylder 21. år, hvis du dør