Per Hesselberg

Per Hesselberg bliver chef for vedligeholdelsestjenesten

Kommandør Per Hesselberg er blevet udnævnt til chef for Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, som oprettes 1. januar 2020.
30. august 2019

Per Hesselberg tiltræder stillingen den 15. september 2019 med henblik på at forberede oprettelsen af den nye tjeneste. Han udnævnes fra samme dato til flotilleadmiral.

 

HKKFs næstformand Kurt Brantner byder den kommende chef for vedligeholdelsestjenesten velkommen:

”Per Hesselberg har en fortid ved blandt andet OPLOG og Forsvarets Hovedværksteder, så han er som teknisk officer en kompetent person med rigtig god indsigt i vedligeholdelsesområdet. Jeg ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med Per Hesselberg på et område, som er af stor betydning for vores medlemmer”.