Politisk opbakning til erhvervsuddannelse for soldater

I mandags vedtog HKKFs kongres at arbejde for at gøre konstabeluddannelsen til en erhvervsuddannelse. I dag fortæller Altinget, at de tre største partier er positive overfor tanken.
18. november 2016

”Vi ønsker at skabe mere respekt om det at have at uddanne sig som soldat. Og vi vil sikre, at konstablen efter endt tjeneste ikke skal starte helt forfra på arbejdsmarkedet. Endelig er alle nødt til at forstå, at kampen om de unge og de rigtige kompetencer kun bliver hårdere i de kommende år”.

Sådan sagde HKKFs formand Flemming Vinther, da han i mandags den 14. november præsenterede tankerne om at gøre konstabeluddannelsen til en erhvervsuddannelse på HKKFs kongres. Det vil sandsynligvis kræve politisk opbakning at indfri det ambitiøse mål, sagde Flemming Vinther:

”Vi taler om en ny erhvervsuddannelse – og det bør de (politikerne, red.) støtte. Ikke mindst i lyset af deres massive træk på vores soldaterkompetencer”.

Politisk opbakning

I dag den 18. november fortæller Altinget, at der umiddelbart er politisk opbakning til tankerne.

”Som udgangspunkt er faglighed vigtigt for os, og det giver god mening at give vores soldater nogle faglige kvalifikationer, de kan tage med sig i andre job,” siger Socialdemokratiets forsvarsordfører Henrik Dam Kristensen til Altinget.

Han er ifølge Altinget klar til at drøfte tankerne i forbindelse med et nyt forsvarsforlig. Dansk Folkepartis forsvarsordfører Marie Krarup vil ikke udtale sig om det konkrete forslag, men afslører overfor Altinget, at DF selv er på vej med et udspil om at tætne sammenhængen mellem militær og det civile arbejdsmarked..

Endelig skriver forsvarsminister Peter Christensen (V) i et skriftligt svar til Altinget:

”Jeg synes, det er positivt, at HKKF kommer med forslag til, hvordan Forsvarets medarbejdere kan sikres det rette uddannelses- og kompetenceniveau, og jeg er sikker på, at HKKF’s forslag vil danne baggrund for nogle gode videre drøftelser”.

HKKFs formand er glad for den positive modtagelse hos politikerne:

”Politikerne taler meget om at anerkende og værdsætte vores soldater. At give soldaterne en uddannelse, de kan bruge i hele deres arbejdsliv og ikke blot de år, de er ansat i hæren, vil have stor betydning for den enkelte. Og det vil være en anerkendelse af de mange kompetencer, det kræver at være en dygtig soldat.

Vi har stadig lang vej til mål, men det er meget positiv, at politikerne tager godt imod forslaget. Så håber jeg, at de også har viljen og modet til at gennemføre forslaget, når vi kommer til forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig næste år”.