Test

Q&A: Kan forsvaret forlange, at du bliver testet for Covid-19?

I november vedtog et flertal i Folketinget, at arbejdsgiverne, inklusive forsvaret, fremover må forlange en Corona-test fra deres medarbejdere. Dette har medført en række spørgsmål fra HKKF's medlemmer, som vi svarer på her.
18. december 2020

Af Emil Arenholt Mosekjær

I løbet af november begyndte smittetallene for Covid-19 for alvor at stige igen, hvilket fik regeringen til at afsøge mulighederne for yderligere tiltag i kampen mod epidemien.

Et af disse var, at landets arbejdsgivere frem til 1. juli 2021 skulle have ret til at kræve en Corona-test af deres medarbejdere. Forslaget blev hastebehandlet i Folketinget, hvor det 19. november blev vedtaget af et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, de Radikale, SF og Konservative.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) erkendte dengang, at der var tale om et indgribende, men dog nødvendigt tiltag. Han hæftede sig samtidig ved den brede opbakning, som forslaget fik fra både politisk hold og fra arbejdsmarkedets parter.

"Jeg vil gerne understrege, at arbejdsgiverne ikke får carte blanche til at tvinge ansatte til at tage en Corona-test. Der skal altid være en saglig begrundelse," sagde Peter Hummelgaard til Fagbladet 3F.

Soldater har en vis erfaring med at modtage ordrer - ind imellem også nogle de ikke er enige i. Ikke desto mindre har tiltaget medført en vis usikkerhed hos en række af HKKF's medlemmer. Mange har derfor kontaktet forbundet og efterspurgt svar på, hvor loven stiller dem som ansatte i forsvaret.

Hvis du har lyst til at nærstudere lovteksten, finder du her et link til den.

Vi har dog forsøgt at spare dig besværet for en omgang lettere indviklet jurasprog, og opsummerer herunder de vigtigste pointer fra den:

Gælder loven også for ansatte i forsvaret?
Det korte svar er ja. Loven omhandler både private og offentlige arbejdspladser, og det sidste indbefatter forsvaret. De kan derfor pålægge dig at blive testet 'hurtigst muligt', hvorefter du skal oplyse dem resultatet.

Hvornår kan forsvaret kræve, at jeg bliver testet? 
Som der står i lovteksten, så kan arbejdsgiveren kun kræve den ansatte testet, hvis det er 'sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med Covid-19'. De har dog også pligt til at give dig en skriftlig begrundelse for, hvorfor de mener, det er nødvendigt. Denne information skal desuden også oplyses til din arbejdsmiljørepræsentant.

Hvis du beordres ned i testcentret, og det efterfølgende bliver slået fast, at ovenstående betingelser ikke har været opfyldt, kan du til gengæld kræve en såkaldt 'godtgørelse'. Det specificeres dog ikke, hvad dette kunne være.

Hvordan skal det rent praktisk foregå i en ofte travl hverdag?
Du skal du så vidt muligt have lov til at få testen foretaget indenfor normal tjenestetid. Hvis det ikke lader sig gøre, skal du kompenseres økonomisk for den fritid, du bruger på det. Desuden skal du indenfor rimelighedens grænser have dækket eventuelle udgifter, det medfører - eksempelvis rejseomkostninger.

Hvilke konsekvenser er der, hvis jeg nægter at blive testet?
På dette punkt er lovteksten ret klar. Hvis du ikke efterkommer kravet om at blive testet - eller ikke ønsker at oplyse forsvaret om resultatet - vil du kunne blive mødt med 'ansættelsesretlige sanktioner'.

Eller på godt dansk: du kan blive straffet for det, og risikerer i værste fald en fyreseddel.