Tillidsrepræsentanter

HKKF klubber

Medlemmer af HKKF er med i klubber, der skal fremme medlemmers faglige, sociale og arbejdsretslige interesser samt styrke fællesskabet.

HKKF er opbygget parallelt med myndighedsstrukturen i Forsvaret. På det lokale niveau er der dannet klubber, som dækker et selvstændigt myndighedsområde, for eksempel en bataljon.

Ethvert medlem af HKKF, som er tjenstgørende indenfor klubbens faglige område, er automatisk medlem af klubben. Medlemmerne fastlægger klubbens mål og aktiviteter på den årlige generalforsamling, som normalt afholdes inden udgangen af marts måned.

Den valgte fællestillidsrepræsentant og tillidsrepræsentanterne har ansvaret for klubben og udøver i fællesskab den daglige virksomhed.

Klubbens formål er at fremme det enkelte medlems faglige, sociale og arbejdsretslige interesser samt styrke fællesskabet. Klubben har som formål at øge indflydelse på arbejdspladsens forhold og medvirke til attraktive, udviklende og sunde arbejdspladser. Klubben skal fremme kommunikationen med og mellem medlemmerne. Klubben arbejder for, at alle konstabler og elever er medlemmer af HKKF.

Klubbens tillidsrepræsentanter fastlægger i fællesskab HKKF’s lokale indsats med hensyn til:

  • Efteruddannelse, kompetenceudvikling, civiluddannelse og personalepolitik.
  • Arbejdsmiljø, arbejdssikkerhed og arbejdsskader.
  • Forberedelse, deltagelse og opfølgning på SU. 
  • Forberedelse, deltagelse og opfølgning på talsmandsudvalg. 
  • Ansættelse og modtagelse af nye medlemmer.
  • Medlemshvervning og arbejdsløshedsforsikring.
  • Planlægning og gennemførelse af valggruppemøder.
  • Planlægning og gennemførelse af generalforsamling.
  • Samarbejde med andre organisationer.
  • Forberedelse og deltagelse i HKKF-møder.

Du kan læse mere om klubbernes virksomhed i HKKF’s standardvedtægter for klubber.

Afdelinger eller fællesklubber

På tjenestesteder med flere HKKF-klubber kan klubberne danne afdelinger eller fællesklubber med henblik på at drøfte og koordinere fælles anliggender på tjenestestedet.

Landsklubber

For at sikre samarbejde og koordinering mellem medlemmer og tillidsrepræsentanter indenfor et samlet styrelsesområde, er der i HKKF etableret landsklubber, som dækker hele styrelsen – bortset fra Værnsfælles Forsvarskommando (VFK).

Der er således oprettet landsklubber for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) og Hjemmeværnet (HJV). 

Landsklubberne fungerer efter tilsvarende regler som klubber.

Siden er sidst opdateret: 6.07.22 kl. 16.52