På repræsentantskabsmøderne gør HKKF status over året, der er gået og diskutere mærkesager for det kommende år. Her aflægger formand Flemming Vinther beretning. Foto: Palle Peter Skov

Repræsentantskabsmøde 2018

I sin beretning ved repræsentantskabsmødet så HKKFs formand tilbage på et år med overenskomstforhandlinger, nyt forsvarsforlig og mange sager om bl.a. løn og vilkår. Og frem på 2019, hvor HKKF vil have fokus på en erhvervsuddannelse for konstabler, fastholdelse, administrative fællesskaber, arbejdsskadesager og arbejdsmiljø.
15. november 2018

HKKFs tillidsrepræsentanter var samlet til repræsentantskabsmøde i Kolding den 14. november. De godkendte enstemmigt formand, Flemming Vinthers beretning, hvor han dels gjorde status på året der er gået og så frem mod de opgaver og mærkesager, der tegner sig for HKKF i 2019.

OK18

I sit tilbageblik så Flemming Vinther tilbage på forhandlingerne om overenskomst 2018 og konstaterede, at det lykkedes at opnå en god aftale efter et langt og svært forløb:

”Fællesskabet vandt! Vi formåede at stå sammen på tværs af kommuner, regioner og stat og på tværs af fag, uddannelse og indkomst. Mange soldater stod frem og viste, at selvom soldater ikke må strejke, så bakker vi op om den fælles faglige kamp. Tak for en kæmpe indsats. Uden den, var vi aldrig kommet i mål”.

Nogle af de elementer, Flemming Vinther fremhævede, kom med i overenskomsten takket være fællesskabet var:

 • En lønstigning, der matcher den private
 • Sikring af den betalte spisepause
 • En kommission, der skal se på lærerens arbejdstid

HKKFs forhandlinger med forsvaret

Mens det lykkedes at indgå en god central aftale, ærgrede Flemming Vinther sig over, at det ikke lykkedes at indgå en aftale med Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) om HKKFs egen overenskomst.

Det skyldtes, at HKKF og FPS ikke kunne opnå enighed om størrelsen på et nyt tillæg til kollegerne, der løser opgaver i forbindelse med Gefion.

”Det var meget mærkeligt og stærkt bekymrende, at fordi vi ikke kunne opnå enighed om et tillæg til Gefion, så kunne vi ikke kunne blive enige om noget som helst”, sagde Flemming Vinther og fortalte, at FPS ikke havde ønsket at forhandle øvrige krav, når der ikke kunne opnås enighed om Gefion tillægget.

Derfor er HKKFs overenskomst ikke fornyet og derfor er HKKFs pulje fra de centrale overenskomstforhandlinger gået til yderligere generelle lønstigninger på 0,25 procent til alle oveni de allerede udmeldte på 6.07% i perioden.

HKKF’s tre Gefion krav på plads

Flemming Vinther så også tilbage på repræsentantskabsmødet for et år siden, hvor HKKF rejste tre krav i forhold til de kolleger, der yder støtte til politiet. Siden blev kravene rejst i et åbent brev fra 335 soldater til forsvarschefen. De to af kravene faldt på plads tidligere på året, og Flemming Vinther var glad for at fortælle at det sidste krav – om et tillæg til Gefion - nu også er indfriet:

”Det viser, at indsatsen nytter men nogle gange tager det tid. Der var ikke sket noget af det her, hvis det ikke var fordi, vi i HKKF har arbejdet sammen om at presse på for, at det skete. Det er jeres fortjeneste”, sagde Flemming Vinther og fortsatte:

”Vi har haft en god proces med personalestyrelsen denne gang med lydhørhed på begge sider af bordet. Tillægget er blevet mindre, end vi krævede ved OK18, men til gengæld er HKKF ikke med til at finansiere det. Derfor er puljen fordelt til lønstigninger til alle medlemmer, samtidig med at kollegerne ved Gefion nu får den honorering, som vi har kæmpet for”.

"Det viser, at indsatsen nytter men nogle gange tager det tid. Der var ikke sket noget af det her, hvis det ikke var fordi, vi i HKKF har arbejdet sammen om at presse på for, at det skete. Det er jeres fortjeneste"

De tre krav, der nu er på plads er:

 • Honorering for opgaven. Der er netop indgået aftale om et funktionstillæg svarende til 2.184 kr. om måneden (se mere om den nye aftale her)
 • Hædring af dræbte. Her skal det forberedes, hvordan man vil hædre en kollega, der bliver dræbt i forbindelse med Gefion, så man er klar til at håndtere situationen, hvis den opstår
 • Erstatningsordning. Soldaterne er nu ligestillet med politifolk med hensyn til erstatninger og dermed også med de kolleger, der bliver udsendt. Men den pensionsmæssige ligestilling, der ligger i aktstykke 425 og som gælder for krigsveteraner, gælder desværre ikke for de soldater, der yder støtte til politiet i Danmark.

Indkvartering ved Gefion

Desværre er alle problemer ved Gefion ikke løst. De kolleger, der er indsat ved Grøn Grænse oplever fortsat store problemer med indkvarteringen i Skrydstrup.

Her har HKKF ellers i samarbejde med medlemmer og arbejdsmiljørepræsentanter på det forrige hold kæmpet for at få forholdene i orden. Efter et langt pres har forsvaret besluttet at renovere bygningerne. Men de lader folk bo i de gamle bygninger, mens det står på.

”Jeg kan ikke forstå, at når man nu har erkendt, at det er noget gammelt møg og derfor renoverer det- hvorfor lader man så stadig folk bo der? Hvorfor flytter man dem ikke, til renoveringen er afsluttet?”, sagde Flemming Vinther og fortalte, at HKKF har skrevet til Værnsfælles Forsvarskommando og bedt om et svar på, hvad VFK vil gøre ved situationen.

Forsvarsaftale 2018-2023

Et vigtigt emne fra året der gik, er naturligvis forsvarsforliget. Det betyder, at forsvaret får flere penge, flere kolleger og mere materiel, men først i en grad hvor det kan mærkes fra 2020.

2018 har været præget af bemandingsprocessen, og den 1. januar møder HKKFs medlemmer ind i den nye struktur. I den forbindelse har HKKF fået en håndfuld sager, hvor enkelte medlemmer oplever at være kommet i klemme. Dem forsøger, HKKF at hjælpe som enkeltsager, fastslog Flemming Vinther og fortsatte:

”Forsvaret har fået flere penge. Om det fører til en bedre hverdag, afhænger af hvilke opgaver der kommer, og hvordan forsvaret bliver forvaltet.  Vi skal blive ved med at udfordrer, når det ikke hænger sammen. Og vi skal være vedholdende. Det skal være muligt at have et job i forsvaret og fortsat have et liv, der hænger nogenlunde sammen. Det er ikke alle steder, det gør det i dag”.

Erhvervsuddannelse for konstabler

Som bekendt fik HKKF med i forligsteksten, at det skal afdækkes, om det er muligt at etablere en erhvervsuddannelse for konstabler i hæren. Det er et stort og et komplekst arbejde, som pågår i øjeblikket.

I januar 2019 skal HKKF og forsvaret fremlægge en rapport for forligskredsen, om hvorvidt det kan lade sig gøre at etablere en erhvervsuddannelse.

”Vi håber på en positiv rapport i januar. Så skal man gøre modellen færdig. Dernæst skal vi lave aftaler med forsvaret om løn og vilkår. Og først derefter kan uddannelse starte op”, fortalte Flemming Vinther og understregede at målet fortsat er at sikre medlemmerne bedre kort på hånden, både mens de er i forsvaret og når de forlader militæret:

”I dag får man, lidt groft sagt, anseelse og respekt med sig, når man forlader forsvaret. Alle de kompetencer man også har er meget sjældent beskrevet og dokumenteret. For HKKF er det afgørende, at man efter nogle gode og spændende år i forsvaret kommer ud med kompetencer, som styrker ens muligheder på arbejdsmarkedet".

"For HKKF er det afgørende, at man efter nogle gode og spændende år i forsvaret kommer ud med kompetencer, som styrker ens muligheder på arbejdsmarkedet"

Faglige sager – der ikke burde være sager

HKKFs formål er at hjælpe medlemmerne, hvad enten det er ved at kæmpe for langsigtede forbedringer som etablering af en erhvervsuddannelse eller ved at hjælpe den enkelte med sager her og nu. Men der alligevel sager, som formanden ærgrer sig over, at der bliver brugt urimeligt meget tid på.

”Det er sager, hvor man tænker: Det kan da ikke være rigtigt, at vi skal bruge tid på at diskutere det her. Sager, der handler om hvorvidt man er på øvelse eller ej. Om man skal have tillæg, MUG eller time/dagpenge. Sager, det burde være enkelt at afklare, men hvor vi diskuterer i månedsvis med forsvaret – alt i mens medlemmerne venter på at få en afklaring og de ydelser, de har krav på”.

Det er ikke rimeligt. Og det går ud over soldaterne og dermed fastholdelsen, fastslog Flemming Vinther, der derfor også har bedre planlægning samt sikring af korrekte ydelser til tiden med på listen over HKKFs forslag til, hvordan forsvaret øger fastholdelse af medarbejderne.

Rekruttering og fastholdelse

Forsvaret har stort fokus på rekruttering og fastholdelse. Her bidrager HKKF selvfølgelig gerne, med udgangspunkt i, at fastholdelse handler om soldatens hverdag. Derfor er HKKFs input, at forsvaret skal arbejde for:

 • Planlægning som holder
 • Ordentlig indkvartering og korrekte ydelser til tiden
 • Basal viden om forvaltning hos ledere og chefer
 • Ledere som tør tage ansvar - også for at bringe problemer videre, hvis de ikke selv har kompetencen til at løse dem
 • Erhvervsuddannelse, så soldaten der forlader forsvaret har mere end respekt med ud på det civile arbejdsmarked.
 • Seniorvilkår, hvor forsvaret tager ansvar for beslutningen om at folk skal afgå senere ved at skabe vilkår, så folk kan holde til at arbejde længer
 • Militære lærlinge
 • Smidige løsninger i hverdagen, hvor man ser konstruktivt efter mulige løsninger inden for bestemmelserne.
 • Forbedring af lønvilkår

Administrative fællesskaber – genialt eller gak gak

Et af de nye tiltag, Flemming Vinther frygter vil gå ud over soldatens trivsel, er administrative fællesskaber. Han er er voldsomt bekymret for, at administrative fællesskaber går ud over støtte til soldaten i hverdagen, til næstkommanderende, chefen og befalingsmanden.

”Vi skal nok være konstruktive, men jeg er bekymret”, fastslog Flemming Vinther og lovede at følge de administrative fællesskaber tæt.

”Jeg håber, at jeg tager fejl i min bekymring, for har jeg ret, vil det betyde, at mange medlemmer ikke får de ydelser og ting, de har krav på. Derfor er det vigtigt, at de administrative fællesskaber fungerer fra dag 1. Og det er vigtigt at vi hjælper hinanden med at opfange de problemer, der måtte opstå”.

Arbejdsskader

HKKF har sat fokus på manglende kvalitet i behandlingen af arbejdsskadesager, blandt andet på årets Folkemøde, i pressen og ved møder med beskæftigelsesministeren.

Problemet er, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring udvikler deres egen praksis, der gør det lettere og hurtigere at afgøre sagerne, men som ikke sikre den enkelte den individuelle og konkrete sagsbehandling, man har krav på.

Som eksempel nævnte Flemming Vinther seks måneders – og fire års reglerne, hvor AES afviser sager om PTSD, hvis veteranen ikke har været ved lægen inden for henholdsvis seks måneder og fire år. Det er let at administrere sagerne ved at se på et årstal. Men det tager ikke højde for at psykisk sygdom – og erkendelse af psykisk sygdom - kan udvikle sig forskellig og tage mange år.

”Problemet er ikke loven men forvaltningen af loven. Desværre betyder det, at der ikke er en politisk snuptagsløsning i form af en ny lov eller veteranpakke. Derfor tror jeg, at vi skal indstille os på en lang og sej kamp for at sikre kvaliteten i behandlingen af arbejdsskadesagerne. Den kamp er HKKF klar til at tage. I hverdagen, når vi hjælper de enkelte medlemmer og i pressen og dialogen med politikerne. Vi må bare være ærlige overfor hinanden og sige, at her kræver det en indsats på den lange bane”, sagde Flemming Vinther.

Arbejdsmiljø

”Der er stadig overraskende meget dårligt arbejdsmiljø i forsvaret”, fastslog Flemming Vinther og opfordrede arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter til at tage fat i problemerne lokalt og eventuelt invitere HKKFs arbejdsmiljøfolk på besøg.

” De notater HKKF arbejdsmiljø laver, kan I gå videre med til cheferne og vise , hvor loven er overtrådt. Det virker. Og det er vigtigt, for det er arbejdsmiljøet medlemmerne møder i hverdagen”.

Derfor vil HKKF også sætte ekstra fokus på arbejdsmiljø og arbejdsmiljørepræsentanternes rolle i 2019. Blandt andet løftede formanden sløret for, at forbundet i marts vil invitere til en arbejdsmiljøkonference, hvor også arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanternes nærmeste chefer vil blive inviteret med.

På repræsentantskabsmødet stemmer de delegerede om beretningen. De delegerede er tillidsrepræsentanter fra alle HKKF klubber. Beretningerne blev enstemmigt vedtaget. Foto: Palle Peter Skov