Gardehusarregimentet (GHR)

 • 5 UDDBTN / 4 KMP
 • Tillidsrepræsentant

Ole Villers

 • GSE
 • Tillidsrepræsentant

Maria Nørregren Grunnet

 • GSE
 • Fællestillidsrepræsentant

Stig Andersen

 • III OPKBTN
 • Fællestillidsrepræsentant

Steen William Petersen

 • III OPKBTN / 1LOPKESK
 • Tillidsrepræsentant

Mads Møller Svendsen

 • III OPKBTN / 2LOPKESK
 • Tillidsrepræsentant

Dennis Bøjer Vilbrand

 • III OPKBTN / ST FINSK GSE
 • Tillidsrepræsentant

Rico Andreas Adolfssen

 • Stab 2. Brigade
 • Fællestillidsrepræsentant

Klaus Kjøller Dørring

Hjemmeværnet

 • HJV / Landsdelsregion Vest
 • Fællestillidsrepræsentant

Søren Kirkedal Nielsen

 • HJV ADMSEK
 • Tillidsrepræsentant

Søren Højager

 • HJV Covid Callcenter
 • Tillidsrepræsentant

Henning Storck

 • HJV Grænseenhed Vest-2
 • Tillidsrepræsentant

Leif Visholm

 • HJV Grænseenhed Øst-1
 • Tillidsrepræsentant

Michael Højland Andersen

 • HJV HVS og UDD centrene
 • Tillidsrepræsentant

Michael Snor Sørensen

 • HJV Landsdelsregion Øst
 • Tillidsrepræsentant

Per Fox Nielsen

Ingeniørregimentet (IGR)

 • 1 PNIGBTN
 • Fællestillidsrepræsentant

Peter Østergaard Jensen

 • 1 PNIGBTN / 1PNIGKMP
 • Tillidsrepræsentant

Jens Kristian Vestergård Høpfner

 • 1 PNIGBTN / 2PNIGKMP
 • Tillidsrepræsentant

Mathias Kroghave Falchman

 • 1 PNIGBTN / STKMP
 • Tillidsrepræsentant

Carlo Bach Pedersen

 • 1 PNIGBTN / STKMP
 • Tillidsrepræsentant

Jean Khalil Dudoret

 • 2 EODBTN
 • Fællestillidsrepræsentant

Martin Hyldgaard

 • 3 CBRN & KONSTBTN
 • Fællestillidsrepræsentant

Jørgen C. Pedersen

 • 3 CBRN & KONSTBTN / 3 KONSTKMP
 • Tillidsrepræsentant

Peter Neesgaard Villadsen

 • 3 CBRN & KONSTBTN / 4CBRN & GEOKMP
 • Tillidsrepræsentant

Jan Egon Kristensen

 • 3 PNIGBTN
 • Tillidsrepræsentant

Sofus Brun Bovbjerg