Gardehusarregimentet (GHR)

 • GSE
 • Fællestillidsrepræsentant

Stig Andersen

 • III OPKBTN
 • Fællestillidsrepræsentant

William Petersen

 • III OPKBTN / 1LOPKESK
 • Tillidsrepræsentant

Rico Andreas Adolfssen

 • III OPKBTN / 2LOPKESK
 • Tillidsrepræsentant

Dennis Bøjer Vilbrand

 • Stab 2. Brigade
 • Fællestillidsrepræsentant

Klaus Kjøller Dørring

Hjemmeværnet

 • HJV
 • Fællestillidsrepræsentant

Søren Kirkedal Nielsen

 • HJV ADMSEK
 • Tillidsrepræsentant

Søren Højager

 • HJV Grænseenhed Vest-1
 • Tillidsrepræsentant

Tine Holm Hermansen

 • HJV Grænseenhed Vest-2
 • Tillidsrepræsentant

Leif Visholm

 • HJV Grænseenhed Øst-1
 • Tillidsrepræsentant

Michael Højland Andersen

 • HJV HVS og UDD centrene
 • Tillidsrepræsentant

Michael Snor Sørensen

 • HJV Landsdelsregion Vest
 • Tillidsrepræsentant

Søren Kirkedal Nielsen

 • HJV Landsdelsregion Øst
 • Tillidsrepræsentant

Per Fox Nielsen

Ingeniørregimentet (IGR)

 • 1 PNIGBTN
 • Fællestillidsrepræsentant

Martin Vedel Nielsen

 • 1 PNIGBTN
 • Tillidsrepræsentant

Sofus Brun Bovbjerg

 • 1 PNIGBTN / 1PNIGKMP
 • Tillidsrepræsentant

Bo Serritzlew

 • 1 PNIGBTN / 2PNIGKMP
 • Tillidsrepræsentant

Martin Strand Christensen

 • 2 EODBTN
 • Fællestillidsrepræsentant

Mikkel Fabricius-Jakobsen

 • 3 CBRN & KONSTBTN
 • Fællestillidsrepræsentant

Jørgen C. Pedersen

 • 3 CBRN & KONSTBTN / 3 KONSTKMP
 • Tillidsrepræsentant

Peter Neesgaard Villadsen

 • 3 CBRN & KONSTBTN / 4CBRN & GEOKMP
 • Tillidsrepræsentant

Jan Egon Kristensen

 • 3 KONSTBTN / ST/3CBRN&KONSTKMP
 • Tillidsrepræsentant

Niels Peter Vrou Nielsen

Jydske Dragonregiment (JDR)

 • 1 PNINFBTN
 • Fællestillidsrepræsentant

Morten Sørensen

 • 1 PNINFBTN / 1 KVGESK
 • Tillidsrepræsentant

Morten Qvick

 • 1 PNINFBTN / 2MKVGESK
 • Tillidsrepræsentant

Morten Thomsen