Rift om mikrofonen på kongressen

Løn, stress, seniorpolitik, inkompetente chefer, Ny Løn, udlicitering og tillidsrepræsentanternes uddannelse og tidsforbrug var blandt emnerne beretningsdiskussionen.  
15. november 2016

Dog var det spørgsmål om HKKFs planer om at gøre konstabeluddannelsen til en faglig uddannelse samt faglige tillæg generelt, som fyldte mest i debatten.

”Det er fantastiske nye tanker, der er kommet frem om den faglærte konstabel. Jeg vil dog komme med en lille advarsel. Jeg har et pænt antal faglærte i den her butik, som har et uddannelsesbrev og måske også sidder i en stilling, der passer til beskrivelsen i uddannelsesbrevet. Men de får ufaglært løn. Det er ikke i orden. Så når vi kigger på, at vi skal til at have flere faglærte, skal vi huske, at de kolleger, der allerede er uddannet, også får deres stillingsbeskrivelse til at passe,” sagde H.C. Martinussen fra Hjemmeværnet.

Kim B. Jørgensen fra Oksbøl fulgte op.

”Det er et kæmpe problem, at det kun er få af os, der får faglært løn. Det skaber splid mellem medarbejderne. Tag for eksempel forsyningshjælperne. På grund af dårlig planlægning skal de løbe hurtigere og hurtigere og være så omstillingsparate, at det er svært at fatte. De gør et fantastisk stykke arbejde og bør honoreres med et fagligt tillæg.”

IT-specialister siger ”Good Beirut”

Chanette Danelund prikkede til bestyrelsen vedrørende udeblevne tillæg til hendes kolleger med lange IT-uddannelser i rygsækken.

”Min kæphest er tillæg på IT-området. Jeg ved, at HKKF arbejder meget intenst med at få det på plads, men det er bare ikke godt nok. Vi mister mange kolleger på den konto. Vi giver dem en fire-seks årig uddannelse og så siger de Good Beirut, fordi de ikke får deres berettigede tillæg. Og jeg er selvfølgelig også tilhænger af, at forsyningshjælpere og andre med faglige uddannelser får et tillæg.”

Forbundsformand Flemming Vinther fik lejlighed til at svare på kritikken.

”Hvad angår de manglede tillæg til IT-specialisterne, ender det med en voldgiftssag, hvis der ikke snart kommer styr på det. Og generelt er det er noget frygteligt rod, at ledelsen med et pennestrøg blot kan sige, at nu har vi ikke længere brug for, at kontorhjælperen er faglært. Personeladministrationen bliver mere og mere kompliceret, og man sparer maksimalt et par tusinde kroner om måneden ved at tage en ude fra geleddet til at klare administrationen. Til gengæld risikerer man, at der begås en masse fejl. Det giver ikke nogen mening. Det samme gælder den gamle problematik om faglærte forsyningshjælpere, som kun få chefer efterspørger. Så det er en lille smule op ad bakke,” sagde Flemming Vinther og tilføjede:

”Men det skal vi have ændret. Og det skal vi ændre ved, at alle konstabler får en erhvervsuddannelse. Det vil løfte vores forudsætninger, og forsvaret vil kunne bruge konstabelgruppen meget mere på kryds og på tværs, fordi vi så alle får en uddannelse med de basale faglige forudsætninger.”

Skal gøre det let at skifte

Ronni Ljungdal ville gerne vide, hvordan en konstabel med job som maskingeværskytte skulle blive eftetragtet arbejdskraft hos andre arbejdsgivere.

”Rigtig dejligt, at det at være soldat bliver en erhvervsuddannelse. Målet må være, at erhvervsuddannelsen kan bruges bredt - også civilt. Men hvis man uddanner en mand til at skyde med et specifikt våben, kan han jo ikke bruge den uddannelse civilt. Hvilke tanker har HKKF gjort sig i den retning?”

Hertil svarede Flemming Vinther:

”Det er præcis det, der bliver udfordringen. For et stykke tid siden tænkte jeg da også, at soldat er en så speciel uddannelse, at det ikke gør nogen forskel, om man har en faglig uddannelse eller ej. Men så alligevel. Den faglige grunduddannelse skal netop give den ballast, der betyder, at man er mere klar til at glide over i en anden faglig uddannelse, fordi hele grundpakken så er på plads. Som faglært er du altså både uddannet top-professionel soldat, men samtidig har du fået en hel masse andet, der gør det lettere for dig at skifte over til noget nyt.”

Du kan se flere klip fra debatten her:

Kurt Almestrand
Kim G. Jørgensen
Jan Egon Kristensen
Morten Olesen
HC Martinussen