Sammenhold skaber resultater

I går var det et år siden, at forhandlingerne om OK18 sluttede med nye overenskomstaftaler for 800.000 offentligt ansatte. I dagens debatindlæg i Altinget samler formænd for offentlige fagforeninger op på erfaringerne – heriblandt HKKFs formand Flemming Vinther, som også er topforhandler for statens ansatte.
29. april 2019

Indlægget fremhæver, at fagbevægelse altid har dialog og samarbejde som førstevalg, men også er klar til konflikten, hvis det er sidste udvej for at sikre og beskytte medlemmernes vilkår.

”Den vigtigste pointe er imidlertid, at dialog og samarbejde i lige så høj grad som konflikt forudsætter et stærkt fællesskab på lønmodtagersiden. Kun ved at stå sammen kan vi matche arbejdsgivernes ressourcer og magtposition. Det fællesskab var tydeligt for alle ved OK18. Og det fællesskab får vi også brug for fremadrettet”, siger Flemming Vinther.

SAMMENHOLD OGSÅ AFGØRENDE I HKKF

Sammenhold, fællesskab og dialog også er afgørende, når HKKF samarbejder og forhandler med forsvaret, siger Flemming Vinther:

”I HKKF har vi et stærkt fællesskab, som bygger på engagerede tillidsrepræsentanter og på, at langt de fleste konstabler og korporaler i hæren har valgt at være medlem. Uden det fællesskab var det aldrig lykkedes at få et tillæg til kolleger, der løser opgaver ved Gefion. Det var næppe lykkedes at forbedre forholdene for danske soldater på øvelse i Hohenfelds. Og medlemmerne ville måske stadig blive udsendt til Irak uden ørkenstøvler for blot at nævne nogle eksempler på resultater, vi på det seneste har opnået sammen”.

Også dialogen med arbejdsgiversiden i forsvaret er afgørende, siger Flemming Vinther:

”Det er gennem dialog og samarbejde, vi finder de bedste løsninger. I øjeblikket arbejder HKKF tæt sammen med forsvarets ledelse om at etablere en uddannelse for konstabler på faglært niveau – og uden ledelsen som positiv medspiller ville det være umuligt at komme i mål med det projekt. Vi opfordrer også ledelsen til at samarbejde om en seniorpolitik, ligesom vi løbende er i dialog om de udfordringer, vores medlemmer fortæller om: fra manglende udrustning til dårlig planlægning eller nedslidte bygninger”.

”Det er alt sammen udfordringer, hvor HKKF ikke selv kan diktere eller gennemføre løsninger. Men fordi vi rejser problemerne med et stærkt fællesskab i ryggen, lykkes det faktisk ofte at finde løsninger. Også selvom det nogle gange vare (meget) længere tid, end vi kunne ønske”, slutter Flemming Vinther.

Læs debatindlægget i Altinget her