kb olsen

Sejr for arbejdsmiljøet: Slut med kolde garager i Oksbøl

Arbejdsmiljørepræsentant K. B. Olsen har kæmpet i årevis for bedre arbejdsforhold i to uisolerede garager i Oksbøllejren. Nu har Arbejdstilsynet givet påbud om, at forholdene bringes i orden, før det igen bliver vinter.
18. juli 2017


Det står sort på hvidt:

”Påbud: Virksomheden påbydes at sikre, at temperaturen i hal 107 og 108 er tilpasset den menneskelige organisme, således at det er sundhedsmæssigt forsvarligt for de ansatte at arbejde i hallerne. I skal efterkomme påbuddet senest den 1. oktober 2017.”

Da beskeden tikkede ind via en mail fra HKKF, sad K.B. Olsen som udsendt i Kosovo:

”Jeg kunne ikke få armene ned. Jeg fór ind til chefen og råbte: ”Vi har sgu’ vundet - vi har fået en sur smiley. Min kone fik også et ring. Hun blev selvfølgelig glad, for jeg har brugt rigtig meget fritid på at læse regler og paragraffer. Den dag skinnede solen virkelig i Kosovo,” fortæller Kim B. Olsen over en stor kop kaffe i Oksbøllejren. 

Sagen handler om to garager, som 1. Danske Artilleriafdeling overtog i 2005. Ud over at huse de tilbageværende seks M109 artilleripjecer bruger artilleriets personel garagerne, når der skal vedligeholdes materiel og våben. 

Et sæt undertøj kunne have løst problemet

”Men der er hundekoldt i garagerne, og da jeg for år tilbage fik kendskab til, at man ved Jydske Dragonregiment havde fået et påbud om at isolere deres tilsvarende garager, startede jeg sagen. Forinden bad jeg dog om en bevilling til termoundertøj og -kedeldragter. Men det blev afslået, da det var for dyrt. Hvis jeg havde fået det bevilget dengang, havde der nok ikke været en sag i dag,” siger K.B. med et skævt smil.

Det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, FES, der ejer garagerne. Da de er udlejet som garager og ikke bygninger, hvor folk skal arbejde eller opholde sig i længere tid, har hverken FES eller Oksbøl Garnison ønsket at isolere bygningerne. Men efter Arbejdstilsynets påbud, skal der gøres noget ved garagerne, hvis artilleriafdelingens ca. 200 soldater fortsat skal bruge dem, når de vedligeholder materiel og våben. 

”Problemet er, at der generelt mangler plads. Man går snart i gang med at bygge et nyt garageanlæg – et såkaldt Antvorskov-tårn – til de nye artilleripjecer. Men før det og de følgende planlagte nye bygninger står klar, har vi ingen steder, hvor vi kan vedligeholde vores materiel og udrustning, hvis garagerne ikke bliver isoleret inden den 1. oktober,” siger K.B. og tilføjer:

”Så det håber jeg selvfølgelig sker. Alternativet kan blive nogle telte eller prefabs, som vi kan bruge som pudsestuer.”

En mand er sat på sagen

Også chefen for 1. Danske Artilleriafdeling, oberstløjtnant Hans Damm har sine bekymringer for, hvilke konsekvenser Arbejdstilsynets påbud kan få for enhederne, hvis garagerne ikke isoleres:

”Det jeg umiddelbart fornemmer og hører er, at der ikke kan findes penge til en isolering. Derfor har jeg også sat en mand af til at kigge efter alternative løsninger, som kan tages i anvendelse efter den 1. oktober og fremadrettet, indtil det nye Antvorskov-tårn står klar, ” siger Hans Damm.

Han tiltrådte som ny afdelingschef i december sidste år, og han har derfor ikke været involveret i sagen fra start. Men han føler, at han er blevet sat godt ind i sagen af K.B. Olsen, og at K.B.’s indsats har gjort en forskel: 

”Det er rigtig fint, at der kommer fokus på arbejdsmiljøet for afdelingens soldater, og K.B. Olsen har uden tvivl været med til at sætte fingeren på et ømt punkt. Han har været en kompetent og sober samarbejdspartner, og hans arbejde kommer formentlig til at betyde, at der generelt kommer mere fokus på arbejdsmiljøet i artilleriafdelingen, på HKIC, ja i hele Oksbøl Garnison,” siger Hans Damm. 

Bliv ved at kæmpe. Og kontakt HKKF

Selvom det endnu er uafklaret, hvad sagen ender med, er K.B. også glad for Arbejdstilsynets påbud:

”Jeg har selv arbejdet i de to garager, som er så kolde, at man om vinteren åbner portene, fordi det er varmere udenfor. Og jeg vil til enhver tid arbejde for, at soldaterne i de to batterier som har valgt mig som arbejdsmiljørepræsentant, har nogle ordentlige arbejdsvilkår. Forsvaret halter 15 år bagefter, når det handler om arbejdsmiljø, og man risikerer jo at skræmme folk væk, hvis vi ikke skaber nogle tålelige rammer”.

Allerede tidligt i forløbet kontaktede K.B. HKKF:

”Mit budskab til tillids- og arbejdsmiljøfolk i lignende situationer er, at det er vigtigt, at man bliver ved, selv om man render panden mod en mur og bliver uvenner med mange mennesker. Og jeg kan på det kraftigste anbefale, at man får fagforeningen på banen så tidligt som muligt, så de kan stå klar med råd og vejledning på sidelinjen. For der er mange regler, og det er rigtig komplekst. Så det er vigtigt at have styr på sine sager, og at man har læst på lektien”

”Men det er også vigtigt at have en sparringspartner ved siden af – og her har HKKF været en meget stor støtte for mig. Jeg har snakket rigtig meget i telefon med forbudssekretær Kurt Brantner, og man har altid været klar til at tage, over hvis jeg skulle kaste håndklædet i ringe. Men så galt gik det heldigvis ikke”.

Af Morten Fredslund

Artiklen har været bragt i sommernummeret af Faglig Forsvar 2017.