Fra ufaglært til faglært

Soldater er også faglærte

Eller rettere: Soldater burde være faglærte. Det fastslår HKKF-formand Flemming Vinther i sin leder i sommernummeret af Fagligt Forsvar. Læs den her.
15. juni 2017

I dag er opgaverne så komplekse, og materiellet så avanceret, at uddannelsen til soldat fuldt ud kan måle sig med andre faglærte uddannelser.

Man kan ’producere’ en basis-soldat på godt og vel et år, så han eller hun kan indgå i en professionel enhed. Men på det tidspunkt er man ikke færdiguddannet i alle aspekter af at være professionel soldat. Det tager to til tre år. Altså sammen længde uddannelse som på mange andre faglærte områder.

Men hvorfor er vi så stadig ufaglærte? Jeg tror, at der er mindst tre årsager: Tradition – ’sådan har det jo altid været’. At der ikke findes et civilt job som ’matcher’ soldatergerningen. Og at det har været bekvemt for forsvaret, at der ikke er andre bindinger på uddannelsens indhold, end hvad de selv har fundet relevant.

Men ingen af årsagerne holder, og det er på høje tid, at uddannelsen til professionel soldat bliver en erhvervsuddannelse. Det vil betyde, at forsvaret får endnu dygtigere soldater, som er bredere anvendelige, da det generelle uddannelsesniveau bliver løftet. Og det vil betyde, at overgangen til civil beskæftigelse efter soldaterlivet får et kæmpe løft, fordi man kommer ud med kompetencer, som hele arbejdsmarkedet forstår.

Når man dertil lægger, at faglærte udover en højere livsløn også har lagt større mobilitet og beskæftigelsesfrekvens end ufaglærte, så er en konstabelerhvervsuddannelse ikke bare et gode for den enkelte og for forsvaret. Det er også et gode for samfundet.

HKKF ønsker at få indført i den kommende forsvarsaftale, at konstabeluddannelsen bliver en erhvervsuddannelse, og at der afsættes midler hertil. Det har været fremført, at en omlægning til en erhvervsuddannelse vil flytte fokus fra ’krigerhåndværket’ til teoretiske fag, og at hæren dermed vil miste kampkraft og -evne. Intet kunne være mere forkert!

Erhvervsuddannelserne tager netop afsæt i håndværket og ikke i, hvor mange bøger, man kan nå at læse på normeret tid. Der er vel heller ingen som påstår, at smeden er blevet dårligere til at svejse og tømreren til at lægge tag, fordi de har gennemført en erhvervsuddannelse med teoretiske moduler.

Det her er den rigtige vej at gå. Og det håber HKKF, at partierne bag den kommende forsvarsaftale vil bakke op om. Vi opfordrer til, at det klart kommer til at fremgå af forligsteksten, så kursen er lagt fast og ikke efterfølgende skal gradbøjes af hæren.

Læs også: En erhvervsuddannelse at gå i krig for. Og én, der betaler sig

Find link til artikler, fakta og cases på temaside om forsvarsforliget

#soldatEUD