forlig

Solidt JA til OK18

Forliget på statens område og resultatet af forhandlingerne mellem HKKF og FPS er godkendt med massivt flertal.
04. juni 2018

På hele det statslige område stemte 92 procent ja til aftalen mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen, og på HKKFs område var der også kryds ved ja på 92 procent af stemmesedlerne.

Dermed er aftalerne en realitet, og det glæder HKKFs formand Flemming Vinther, der har stået i spidsen både for HKKFs forhandlinger med FPS og for CFUs forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen:

”Jeg er rigtig glad for, at medlemmerne så klart har tilkendegivet, at de er tilfredse med det resultat, vi er kommet i hus med på statens område. Jeg tror, at det har været vigtigt for medlemmerne, at vi får forbedret reallønnen, at lønudviklingen kommer til at matche den private, og at vi har fået sikret spisepausen. Og så har der for første gang i 10 år været afsat midler til forbedringer for de enkelte overenskomstgrupper”.

Lønstigning på 6,35 procent

Over de kommende tre år får alle en lønstigning på knap 6,1 procent. Ud over dette forventes en lokal lønudvikling på 1,5 procent, den såkaldte reststigning, som blandt andet er udtryk for den lønudvikling, som sker igennem den lokale løndannelse.

Herudover får HKKFs medlemmer en lønstigning på 0,25 procent. Det skyldes, at HKKF og FPS ikke kunne blive enige om en ny overenskomst, og den organisationspulje på 0,25 procent, der var afsat i CFU-forliget, går til generelle lønstigninger til alle.

Flemming Vinther er langt fra tilfreds med forløbet af forhandlingerne med FPS, men han er glad for medlemmernes opbakning:

”Når 92 procent af de afgivne stemmer fra HKKFs medlemmer lander på et ja, tager jeg det først og fremmest som udtryk for tilfredshed med de forbedringer, der er i CFU-forliget, men også som en opbakning til den position, vi indtog i forhandlingerne med FPS”.

Uenighed om tillæg

Forhandlingerne med FPS strandede på, at parterne ikke kunne nå til enighed om størrelsen af et tillæg til de soldater, der yder støtte til politiet.

”Når vi skal være med til at finansiere et tillæg, stiller vi selvfølgelig også krav til størrelsen af tillægget. Og det, FPS ville gå med til, var ikke af en størrelsesorden, som vi ville være bekendt at gå ud og anbefale til vores medlemmer. Man skal huske på, at når vi forhandler på den måde, er det alle medlemmerne, der skal være med til at finansiere tillægget”, siger Flemming Vinther.

Da der ikke kunne opnås enighed om tillæggets størrelse, valgte FPS at stoppe forhandlingerne og undlade at drøfte de øvrige spørgsmål, der lå på bordet.

Derfor forlænges overenskomsten uændret, og de 0,25 procent fra organisationspuljen deles ud til alle medlemmerne.

Det er anden overenskomst i træk, at forhandlingerne mellem HKKF og FPS ender resultatløst.

Fald i stemmeprocenten

På det samlede statslige område var stemmeprocenten på 60 procent, hvilket er en fremgang i forhold til OK15, hvor 49 procent stemte.

På HKKFs område stemte 31 procent af medlemmerne. Det er en lille tilbagegang fra OK15, hvor 33 procent afgav deres stemme.

Flemming Vinther tror, at frustration og utilfredshed med at det ikke lykkedes at få en aftale med FPS, er skyld i den lave stemmedeltagelse:

”Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, og det er dybt frustrerende, at vi ikke kan etablere en konstruktiv dialog med vores arbejdsgiver om at skabe bedre vilkår for vores medlemmer. Det er det både for os, som forhandler, og for medlemmerne som skal leve med den samme overenskomst endnu en periode”.