Spørgsmål og svar om arbejdstid og ferie

Vi får i øjeblikket mange spørgsmål om arbejdstid og ferie. Her giver vi svar på dem, vi møder oftest.
06. maj 2020

Gælder de aftalte aftaler om arbejdstid?
Ja, den aftale der var gældende om forkortet varsel for afvikling af frihed og ferie bortfaldt den 13. april 2020. 

Har HKKF indgået nye aftaler om arbejdstid?
NEJ!

Hvornår gøres arbejdstiden op?
Arbejdstiden opgøres ved udgangen af et kalenderkvartal.

Hvad skal der ske hvis opgørelsen viser minus i arbejdstimer?
Så skal timerne nulstilles!

Er man forpligtet til at skrive under på, at overføre minusset til det/de følgende kvartal/kvartaler?
NEJ, det er man ikke forpligtet til.

Er der forskel på hvordan minusset er opstået?
Ja! 
Hvis minusset er opstået fordi arbejdsgiver har bedt medarbejderen om at afspadsere på forskud, så skal minus altid nulstilles ved udgangen af et kalenderkvartal.
Er minusset opstået fordi en medarbejder har bedt om at få fri på et tidspunkt, hvor medarbejderen ikke har noget frihed til gode, er det i orden at aftale overførsel af minus timer fra et kvartal til det følgende kvartal. HKKF opfordrer til, at det foreligger på skrift, at minus er opstået fordi medarbejderen har ønsket at afspadsere på forskud.


Hvilke regler gælder for afspadsering af EØ på forhånd?
Hvis arbejdsgiver befaler EØ afspadseret på forhånd, kan de godt det. Der gælder dog lidt andre regler, da de først skal nulstilles ved årets udgang. Men det giver ikke mening at afvikle hele måneder som EØ på forskud, da det er begrænset, hvor mange øvelser, der kan gennemføres i efteråret.

Hvad skal der ske hvis opgørelsen viser plus i arbejdstimer?
Så skal der udarbejdes en plan for, hvordan timerne skal afvikles i det følgende kvartal. Hvis timerne ikke bliver afviklet i det følgende kvartal, skal de enten udbetales, eller overføres til opsparingstimer e.l.
Der er ikke noget der hedder, ”der er ikke penge til at udbetale”. Hvis timerne er forfaldne til betaling SKAL de udbetales, medmindre medarbejderen selv ønsker at udskyde afviklingen i op til 12 måneder.

Hvem bestemmer hvornår merarbejdstimerne skal afspadseres?
Man kan selv bede om at afvikle timerne på dage der passer bedst, men arbejdsgiver kan også varsle, med et varsel på 80 timer, at timerne skal afvikles.
Hvis afspadseringen skal skubbes til kvartaler efter det først følgende, så skal medarbejderen være indforstået med det, det kan ikke gennemføres ensidigt af arbejdsgiver.

Hvornår skal arbejdsgiver give besked om afvikling?
Afspadsering skal varsles med mindst 80 timer, og afspadsering skal ALTID varsles forud, afspadsering kan IKKE meddeles på bagkant. Man skal vide på forhånd, hvornår man afspadserer og hvornår man går hjemme med løn. Det skal man, fordi man ikke er forpligtet til at være kontaktbar når man afspadserer, det er man når man går hjemme med løn.

Er arbejdsmiljøloven gældende i forbindelse med Corona – COVID-19?
Både ja og nej.
Arbejdstilsynet har suspenderet hviletidsbestemmelserne indtil 10. maj 2020. 
Indtil da gælder det, at man højest må arbejde 10 dage mellem to fridage, og man må højst arbejde 48 timer i gennemsnit om ugen i 4 måneder. Begge dele plus 11 timers hvile vil være gældende, når alle på et eller andet tidspunkt vender tilbage til almindelig hverdag.

Hvordan er reglerne for afvikling af sommerferien (hovedferie) i år?
Sommerferie (hovedferie) skal varsles med 3 måneder, det betyder at sommerferie der skal afvikles i juli måned allerede nu, skal være varslet/planlagt.

Kan arbejdsgiver ændre/flytte allerede planlagt ferie?
Når ferien er fastlagt, kan ferietidspunktet som udgangspunkt ikke ændres.  Ferie kan kun ændres, flyttes eller udskydes i en force majeure-lignende situation, hvor væsentlige, upåregnelige og driftsmæssige hensyn er årsag. Årsager som sygdom og manglende sikkerhedsgodkendelse er ikke væsentlige, upåregnelige og driftsmæssige hensyn, der giver mulighed for at ændre planlagt ferie. MEN ændring af planlagt ferie for de medlemmer, som er varslet til udsendelse, og i den forbindelse skal i karantæne, vil blive betragtet som et driftsmæssigt hensyn.

Hvilken kompensation for man for ændret ferie?
Sker ændringen med kortere varsel end de sædvanlige 3 måneder for hovedferie og 1 måned for restferie, og før den planlagte ferie er påbegyndt, får man 1,8 times betalt frihed for hver feriedag, der omlægges. Sker ændringen efter, at ferien er påbegyndt, udgør kompensationen 3,6 times betalt frihed for hver feriedag, der omlægges. Hvis omlægningen medfører udgifter for medarbejderen (fx afbestilling af rejse, feriebolig eller lignende), skal arbejdsgiver holde medarbejderen skadesløs efter almindelige erstatningsretlige principper. Hvis der skal betales kompensation for ændret ferie, sker det via det administrative fællesskab.

Har man ret til at holde tre ugers samlet sommerferie?
Ja, man har ret til at holde mindst 3 ugers samlet ferie i perioden 1. maj – 30. september. 

Kan en aftale om overført ferie ændres i denne tid?
Ja, det kan den godt med et varsel på fire uger, men reglerne om kompensation vil være gældende. 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Michael Jensen på 33 43 21 66, mail mj@hkkf.dk, eller Mirjam Spetzler på 33 43 21 62, mail msp@hkkf.dk.