Over 80 repræsentanter fra statslige fagforeninger mødtes torsdag aften for vise sammenhold i kampen for medlemmernes aftale vilkår. Foto: Philip Davali

Statsansatte står sammen mod angreb på OK18

Torsdag aften mødtes over 80 repræsentanter fra alle dele af den statslige sektor, for at drøfte det nyeste angreb på den betalte spisepause. På mødet vedtog repræsentanterne en fælles udtalelse, der viser samlet opbakning til kampen for de statsansattes aftalte vilkår.
30. november 2018

Mødet blev sat i stand, efter det i sidste uge stod klart, at Moderniseringsstyrelsen og Innovationsminister Sophie Løhde ikke vil overholde overenskomstaftalen om den betale spisepause. En sag der ellers var central i forårets dramatiske overenskomstforhandlinger.

Mødet var indkaldt af Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), der forhandler overenskomst for 180.000 offentligt ansatte. 

På mødet vedtog de samlede repræsentanter følgende udtalelse om sagen:

Ved OK18 stod de ansatte i staten sammen om at sikre den betalte spisepause. Dermed viste vi, at statens arbejdsgivere ikke ensidigt kan forringe de ansattes vilkår uden forhandling.

Vi står stadig sammen. I dag gør vi det for at vise, at vi ikke vil acceptere, at medarbejdere på seks skoler ikke har den betalte spisepause, som OK18 fastslår er en rettighed for dem. Ligesom vi aldrig vil acceptere at nogen statsansatte ikke får de vilkår, som vi har aftalt.

Sophie Løhde har for syv måneder siden underskrevet en overenskomstaftale, der ekspliciterer retten til betalt spisepause på det overenskomstområde, skolernes medarbejderne er ansat på. Kollektive aftaler og fortolkningen af disse gælder for alle, der er omfattet af overenskomsten. Det er hele grundprincippet i vores aftalesystem. Alligevel blokerer Moderniseringsstyrelsen nu for, at statslige arbejdspladser lever op til aftalen.

  • Det er uholdbart, at de ansatte ikke kan stole på de aftaler, ministeren underskriver.
  • Det er endnu et eksempel på, at arbejdsgiverne i staten udhuler de ansattes vilkår og rettigheder, hvor de ser chancen fremfor at søge samarbejdet – og at Moderniseringsstyrelsen bakker op om denne adfærd
  • Det er et uforståeligt angreb på vores aftalemodel, hvor begge sider af bordet respekterer de aftaler, vi indgår

Forhandlerne for de ansatte har forsøgt at opnå enighed med arbejdsgiver om, hvordan alle statens arbejdspladser fremover kan overholde overenskomsten. Men uden held.

Derfor forbereder vi nu en voldgift mod Moderniseringsstyrelsen. Når arbejdsgiverne ikke vil leve op til fælles aftaler af egen drift, må vi gå til det faglige system.

Vi er ærgerlige over at det er kommet hertil. Derfor opfordrer vi Sophie Løhde til at komme på banen, og vise at hun respekterer vores overenskomstsystem. Det handler ikke alene om de seks skoler. Det handler om, hvorvidt statens 180.000 ansatte kan have tillid til deres ledelse og til de aftaler, vi indgår med ministeren.

 

Foto: Philip Davali