Statsansatte: Tanken er tom, Sophie Løhde

Sådan lød meldingen fra 46 faglige organisationer, der holdt stormøde torsdag for at diskutere de forestående overenskomstforhandlinger på det statslige område. Organisationerne udgør CFU, Centralorganisationernes Fællesudvalg, der repræsenterer 180.000 ansatte i staten.
27. oktober 2017

Stormødet blev afholdt i det anspændte klima, der har hersket i noget tid mellem de offentligt ansatte og deres organisationer på den ene side og Moderniseringsstyrelsen og innovationsminister Sophie Løhde på den anden side.

Fra mødet sendte Flemming Vinther, der ud over at være formand for HKKF også er topforhandler for de statsansatte, et klart budskab om, at statens ansatte ikke kan tåle flere forringelser i deres ansættelsesforhold. Det er slut med, at vilkårene for statens ansatte løbende udhules - også uden for forhandlingsrummet:

”Jeg kan på vegne af hele CFU klart og tydeligt sige, at vi har nået smertegrænsen. Nok er nok. Vi kan og vil ikke acceptere flere forringelser. Vores medlemmer er stolte af deres arbejde og strækker sig hver dag langt for at få tingene til at hænge sammen. Det er ikke et spørgsmål om at køre længere på literen, som Sophie Løhde udtrykker det. Det er et spørgsmål om, at hvis arbejdsgiveren aldrig stopper for at tanke, så løber selv den mest økonomiske bil tør”.

CFU har sammen med Forhandlingsfællesskabet på det kommunale og regionale område sendt et klart og tydeligt signal til alle de offentlige arbejdsgivere om, at der skal være fair, frie og reelle drøftelser om arbejdstid for de undervisergrupper, der er omfattet af lov 409 forud for OK18.

”Fair, frie og reelle forhandlinger for alle medarbejdergrupper er helt afgørende for den danske model. Og den danske model er helt afgørende for vores fælles velfærd. Derfor står vi vagt om den danske model på medarbejdersiden. Nu mangler vi bare, at Sophie Løhde får sat gang i drøftelserne og viser, at hun også er villig til at tage ansvar for et godt resultat for alle parter”, sagde Flemming Vinther.

”Situationen på underviserområderne er uholdbar og uacceptabel. Det er vores ansvar som parter at sikre, at alle områder er dækket af en reel aftale. Den vilje er vi nødt til at se udfoldet i praksis forud for de øvrige forhandlinger ved OK18. Vi opfordrer derfor på det kraftigste til, at arbejdsgiverne trækker i arbejdstøjet. Det kan ikke vente til, at vi har udvekslet krav i december.”

CFU og Finansministeriet udveksler krav den 15. december 2017.