støtte politi

Støtte til politiet: Aftale om tillæg på plads

HKKF har indgået en aftale med FPS om et månedligt tillæg på 2184 kr. til de medlemmer, der yder støtte til politiet under operation Gefion. Tillægget bliver givet med tilbagevirkende kraft til alle kolleger, der har været indsat i opgaven.

14. november 2018

Det var en glad Flemming Vinther, der i går kunne fortælle HKKFs repræsentantskab, at der nu omsider er indgået en aftale mellem HKKF og FPS om tillæg til de soldater, der yder støtte til politiet under operation Gefion, med de helt særlige forhold der knytter sig til denne tjeneste. Aftalen kommer knap 14 måneder efter, at de første soldater blev sendt på gaden den 29. september 2017.

”Ting tager tid. For præcis et år siden var forsvarschefen i skudlinjen på vores repræsentantskabsmøde, fordi der på det tidspunkt ikke var en aftale om et tillæg for den helt nye opgave, det er at yde støtte til politiet under de særlige vilkår som er gældende. Men vi har holdt fast, og nu er vi kommet i mål”, sagde Flemming Vinther.

En god aftale

Aftalen betyder, at alle medlemmer af HKKF, der har været, er og bliver indsat som støtte til politiet under operation Gefion, får et tillæg på 2.184 kr. om måneden. Det gælder for alle, der er indsat under Gefion, herunder dem der alene er ansat til grænsekontrol.

”Jeg er stolt af resultatet. Vi har kæmpet for det, og vi har stået sammen om det hele vejen igennem, og derfor står vi nu med en god aftale”, sagde Flemming Vinther og tilføjer, at det seneste forhandlingsforløb med FPS havde været en god og positiv proces med lydhørhed på begge sider af bordet.

Intet resultat ved OK18

I december 2017 fik forsvarschef Bjørn Bisserup overrakt et åbent brev fra 335 soldater, der var eller havde været indsat i støtte til politiet. De krævede et tillæg for den nye opgave, en erstatningsordning som den, den gælder ved udsendelse i INTOPS samt en afklaring af, hvordan en kollega skulle hædres, hvis han blev dræbt i tjenesten.

Forsvarschefen fastholdt dengang, at spørgsmålet om et eventuelt tillæg skulle løses ved overenskomstforhandlingerne. De to andre spørgsmål ville han overveje.

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret lykkedes det imidlertid ikke HKKF og FPS at blive enige om størrelsen på et tillæg. FPS ønskede, at HKKF lagde den pulje, der var afsat til organisationsforhandlinger (0,25 pct. af lønsummen), på bordet til medfinansiering af et tillæg. Det ville HKKF kun gå med til på betingelse af, at tillægget fik en acceptabel størrelse.

”Hvis vi skulle tage 0,25 pct. fra alle HKKFs medlemmer og give dem til de kolleger, der støtter politiet, skulle tillægget også have en størrelse, så vi kunne forsvare det”, sagde Flemming Vinther.

Alle er med

Da det ikke lykkedes at finde en aftale ved overenskomstforhandlingerne, bad HKKF forsvaret om at komme med et udspil til en aftale uden anvendelse af overenskomstmidler. Og i løbet af efteråret har HKKF og FPS så omsider forhandlet sig frem til et resultat.

”Forsvaret har lagt de samme penge på bordet, som de gjorde til overenskomstforhandlingerne, og det er inden for den ramme, at vi nu har opnået en aftale”, siger Flemming Vinther.

Der er ligeledes opnået enighed om, at alle der har været indsat på de vilkår, som nu er aftaledækket, bliver honoreret med tilbagevirkende kraft.

”Det er vi meget tilfredse med. For os har det været helt principielt, at et tillæg selvfølgelig skal udbetales med tilbagevirkende kraft til alle, der har været indsat i opgaven. Det er vi kommet igennem med, og det er jeg stolt af”, siger Flemming Vinther.

Der er yderligere opnået enighed om, at de kollegaer som var ansat til grænsekontrol, og som i perioden 24. februar 2016 til 30. september 2016 var ansat ved Modtagecenter Søgaardlejren, og som bistod politiet ved modtagecenteret, ydes et engangsvederlag forholdsvis svarende til et fast månedligt tillæg på 2.184 kr.

I mål, men stadig udfordringer

Med aftalen om tillæg for opgaven er der nu kommet en afklaring på de tre krav, soldaterne opstillede i det åbne brev til forsvarschefen i december 2017.

”I maj måned blev det afklaret, at soldater der indsættes i støtte til politiet, erstatningsmæssigt er ligestillet med politifolk og dermed også vores kolleger, der bliver udsendt til INTOPS. Forsvarschefen har tilkendegivet, at der skal findes en model for, hvordan soldater skal hædres, hvis de mister livet i forbindelse med støtte til politiet. Og nu har vi så også fået aftalen om tillæg på plads, så der er fuld plade”, siger Flemming Vinther.

Han understreger, at det er de medlemmer, der har været indsat som støtte til politiet, der har hovedæren for, at kravene er blevet opfyldt:

”De har været utroligt vedholdende og aktive og har hele tiden presset på for at få en løsning. Det åbne brev til forsvarschefen var en stærk manifestation, og der er ingen tvivl om det har gjort et stort indtryk. Det er dejligt at se, at vi kan stå sammen og opnå resultater, også selv om det kan tage urimelig lang tid”.

Men selv om de tre krav er blevet indfriet, er der stadig udfordringer, understreger Flemming Vinther:

”Vi bøvler stadig rundt med uacceptabel indkvartering, problemer med kost og andre ting, der bare skal være i orden. Så der er stadig kampe at kæmpe, inden vi kan sige, at nu har vi over en bred kam fået ordnede forhold på området”.

Fakta

Der er indgået tre aftaler:

Gefion:

•    Der ydes et funktionstillæg til de af HKKFs medlemmer, der forretter tjeneste under operation Gefion.
•    Tillægget svarer til 2184 kr. om måneden for 14 vagter.
•    Tillægget ydes forholdsmæssigt pr. påbegyndt 24 timers faktisk indsættelse.
•    Tillægget er ikke pensionsgivende.
•    Tillægget ydes med tilbagevirkende kraft til alle, der har udført tjeneste under Gefion siden 29. september 2017.

Se aftalen for Gefion her

Grænsekontrol:

•    Der ydes et fast funktionstillæg til de af HKKFs medlemmer, der alene er ansat til at udføre grænsekontrol under politiets ledelse.
•    Tillægget udgør 2184 kr. om måneden.
•    Tillægget er ikke pensionsgivende.
•    Tillægget ydes med tilbagevirkende kraft til alle, der har været ansat til alene at udføre grænsekontrol siden 13. juni 2016.

Se aftalen for grænsekontrollen her

Modtagecenter Søgaardlejren:

•    Der ydes et engangsvederlag til de af HKKFs medlemmer, ansat til græsenkontrol, der forud for indsættelse i støtte til politiet bistod politiet ved Modtagecenter Søgaardlejren i perioden 24. februar 2016 til og med 30. september 2016.
•    Vederlaget svarer til et tillæg på 2184 kr. om måneden.
•    Vederlaget er ikke pensionsgivende.

Se aftalen for Modtagecenter Søgaardlejren her