støtte politi

Støtten til politiet forlænget til januar 2019

Det kommer ikke som en overraskelse, siger HKKF-formand Flemming Vinther. Men så meget desto vigtigere, at forsvaret får aftaler om honorering, erstatning og hædring på plads.
14. februar 2018

Rigspolitiet har anmodet forsvaret om, at forsvarets støtte til politiet med vagt og bevogtningsopgaver i København og ved grænserne forlænges, foreløbigt frem til 9. januar 2019.

Da rigspolitiet i september 2017 anmodede om støtte til opgaven, var den i første omgang tidsbegrænset til seks måneder. At den nu forlænges, kommer ikke bag på Flemming Vinther:

”Jeg har sagt fra dag et, at denne opgave er kommet for at blive. Den kommer vi ikke ud af igen”.

Det første hold soldater blev indsat 29. september 2017 – 75 til bevogtningsopgaver i hovedstadsområdet og 75 til vagt- og bevogtningsopgaver ved den grønne grænse. Dertil kommer 150 soldater fra Hjemmeværnet, der støtter politiet ved både den blå og den grønne grænse.

Helt fra starten har HKKF krævet, at soldaterne skal have en særligt tillæg for at indgå i en terrorrelateret opgave.

”Der er ikke bare tale om daglig tjeneste, som er at sidestille med en vagt på kasernen. Her er tale om, at soldaterne indsættes for at bevogte terrortruede mål og for at forhindre terrorister i at rejse ind i Danmark. Og tjenesten foregår i tre-holds skrift. Det bør anerkendes med et særligt tillæg”, siger Flemming Vinther.

Samtidig har HKKF rejst krav om, at soldater, der støtter politiet i disse opgaver, får samme erstatningsforhold, som soldater udsendt på internationale operationer, samt at de hædres med deres navn på Monumentet på Kastellet, hvis de bliver dræbt under tjenesten.

Kravene har fået massiv opbakning fra soldaterne, der den 14. december sendte et åbent brev til forsvarschef Bjørn Bisserup, hvor de kræver, at han handler på spørgsmålene om honorering, erstatning og hædring. Brevet var underskrevet af 335 soldater, der er og har været indsat som støtte til politiet.

Et svar fra forsvarschefen til soldaterne den 19. januar 2018 gav dog ingen løfter eller svar på spørgsmålene. I mellemtiden var hold 1 afløst af hold 2, og med udsigten til, at opgaven fortsætter lang tid endnu, bliver det stadig mere påtrængende, at forsvaret anerkender soldaternes krav, siger Flemming Vinther:

”Det er stærkt utilfredsstillende, at vi nu har haft soldater på gaderne i over fire måneder, uden at vi er kommet nærmere på en løsning. Vi har derfor presset på overfor forsvaret, og vi har et møde med forsvarschefen den 23. februar, hvor vi vil kræve, at de mange fine ord bliver vekslet til handling”.