Kaptajn Jesper Munk

Tag stilling til din CU i tide

Konstabler på K35 skal i god tid tage stilling til CU’en, og enhederne skal være bedre til at planlægge. Derfor opruster Forsvarsministeriets Personalestyrelse nu kommunikationen om CU.
28. marts 2018

Konstabler, der er ansat på K35-kontrakt, optjener hver måned én uges CU, og netop den civile uddannelse er en gylden mulighed for at få løftet sin uddannelse. Men for mange kommer for sent i gang med at planlægge deres CU, og det giver problemer:

Den enkelte risikerer at spilde noget af sin opsparede CU, hvis han eller hun ikke er færdig med sin uddannelse, når kontrakten udløber. For CU’en udløber samtidig med kontrakten.

For enhederne giver det vanskeligheder, hvis mange medarbejdere gerne vil benytte sig af retten til CU på samme tid. For hvem skal så passe butikken?

Derfor skal informationsniveauet forbedres, forklarer Jesper Munk, kaptajn ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS):

”Vi vil gerne have, at konstablerne i god tid går i gang med at overveje, hvad de vil bruge deres CU til. Og at de får talt med deres enhed om deres planer, så enheden kan planlægge ud fra medarbejdernes ønsker”.

Siden 2016 har Jesper Munk sammen med veterancenterets beskæftigelsesrådgiver haft ansvaret for at se på, hvordan CU’en kan og bør afvikles og samtidig sørge for en modernisering af administrationen og forvaltningen af området.

Der er udviklet nye it-systemer, som skal effektivisere den administrative del, og der er lavet en ny hjemmeside med oplysninger om CU’en.

Dobbelt op på informationsmøder

Det første led i rådgivningen er de lokale beskæftigelsesrådgivere, der er tilknyttet tjenestestederne, og som skal vejlede konstablerne om mulighederne for CU.

”Tidligere har beskæftigelsesrådgiverne holdt informationsmøder én gang årligt. Fremover bliver det to gange: I foråret og efteråret, sådan at møderne ligger rigtigt i forhold til ansøgningsfrister på uddannelsesinstitutionerne,” siger Jesper Munk.

To-trins-raket på mail

En af de store udfordringer er, at konstablerne ofte kommer for sent i gang med at tænke over, hvilken uddannelse han eller hun har lyst til at kaste sig over.

”Det vil vi gerne undgå. Derfor sender vi en informationsskrivelse til alle medarbejdere på K35, der forklarer, hvordan FPS fremover vil informere om CU,” forklarer kaptajnen.

”Derudover vil alle medarbejdere, der runder 29 år, modtage en skrivelse i e-boks med en opfordring til, at man i god tid kommer i gang med at planlægge sin CU,” forklarer Jesper Munk.

Sideløbende vil enhederne blive informeret om, hvilke medarbejdere der kan forventes at afvikle CU.

”Vi vil gerne øge medarbejdernes opmærksomhed omkring CU’en, men også skærpe enhedernes opmærksomhed, sådan at medarbejder og arbejdsgiver i fællesskab kan planlægge en fornuftig afvikling af CU’en,” siger Jesper Munk.

 

Lad være med at spilde CU

Kim Nymann Nielsen, 33 år, var OKS-1 ved DANILOG i Vordingborg, indtil enheden blev rykket til Karup. Han har brugt sin CU på at læse til pædagog.

Da DANILOG i 2016 skulle flytte fra Vordingborg til Karup, besluttede Kim, at han efter otte år hæren ville udnytte sin mulighed for CU. Derfor gik han i gang med pædagoguddannelsen.

”Den største overraskelse ved skiftet var nok den totale mangel på mødedisciplin. Som soldat møder du altid mindst 10 minutter før, så du er klar til at gå i gang til tiden. Jeg blev overrasket over, hvor slapt andre studerende tog det. Samtidig var det også en overraskelse at mange elever mente, at de skulle anfægte lærerens autoritet, og alt skulle diskuteres”, siger Kim.

”Jeg havde en kæmpe fordel med CU’en, fordi økonomien var på plads og jeg ikke var nødt til at tage et studiejob. Samtidig har jeg med mig fra forsvaret, at det er vigtigt at komme i gang med opgaven med det samme, så du ikke står med håret i postkassen, når deadline nærmer sig”.

Kims daværende regimentschef var opmærksom på medarbejdernes situation, da enheden skulle flytte til Jylland:

”Vi fik informationer om muligheder for at komme videre, og vi fik kurser i at skrive et cv og jobansøgninger. Jeg fik god vejledning. Og da jeg altid har haft lyst til at blive pædagog, valgte jeg det. Til sommer håber jeg at skulle læse videre på en kandidat i pædagogisk sociologi.”

”Mit råd til andre? Lad være med at spilde din mulighed for CU, og lad være med at spilde din CU.”

 

Jeg mistede noget af min CU

Martin Rexen Henrioud kom så sent i gang med sin CU, at han ikke nåede at bruge den hele, før han fyldte 35 år.

I dag er Martin Rexen Henrioud næsten færdig med sit lærerstudie i Vordingborg. Før han begyndte på lærerseminariet, brugte han de første to år af sin CU på at læse HF.

”Set i bakspejlet skulle jeg været startet tidligere, for jeg endte med at smide en ret stor portion af min CU, fordi jeg kom for sent i gang,” siger Martin.

Når man er på en K35-kontrakt, bliver man hjemsendt den måned, man fylder 35. Det betyder også, at man mister sin adgang til CU. Det blev Martin ramt af.

”Vi havde gang i mange spændende ting ved DANILOG, så jeg udsatte min uddannelse. Det kom så til at koste mig mange ugers CU,” fortæller han.

”Min pointe er, at du skal lette røven. Kom i gang med at planlægge, hvad du vil læse, og hvad det kræver. Hvis du pludselig opdager, at du måske mangler matematik på højt niveau, så kan du risikere, at tiden løber fra dig,” råder Martin.

Martin var selv i vildrede, om han skulle blive i forsvaret eller tage sin CU.

”En del af mig ville gerne blive, og en del af mig var virkelig færdig med forsvaret. Men jeg var havnet i en karrieremæssig blindgyde. Jeg fik at vide, at jeg var god til at lave administration, men der var ikke tegn på, at jeg kunne blive befalingsmand, så derfor valgte jeg at gå,” siger Martin.

 

Der er ikke så farligt ude i det civile

OKS-1 Morten Bagger Hansen bruger sin CU til at uddanne sig som speditør. En uddannelse, der passer rigtig godt til hans erfaring fra forsvaret.

Morten Bagger Hansen har været i forsvaret siden 2004, og han er tæt på at færdiggøre sin uddannelse som speditør. I øjeblikket er han i praktikansættelse hos et stort dansk speditionsfirma.

Uddannelsen passer ham godt, for han har i forsvaret været udsendt flere gange som MOVCON. Det er også gennem udsendelserne, at han har mødt speditører fra det civile, som gav ham mod på uddannelsen.

Ved at have optjent CU har Morten fået mere i lønposen, end han ville have haft som voksenelev. Men den vejledning, han kunne få om mulighederne med CU i forsvaret, var ikke særligt god, siger han:

”Der var et telefonnummer og en e-mailadresse, jeg kunne skrive til og forvente svar inden for tre uger. Mit råd er, at du på forhånd kontakter den skole, som du er interesseret i, og så tager informationerne med til møde hos din CU-vejleder. Det speeder processen op.”

Overgangen fra militæret til det civile har ikke været så farlig, som man godt kan gå og tro, når man har sin faste gang på kasernen.

”Der er mange, der siger, ’jeg ved, hvad jeg har i forsvaret, jeg ved ikke, hvad jeg får i det civile’, men jeg synes, man skal bruge sin CU. Ellers risikerer man at stå med håret i postkassen, når CU’en er væk,” siger Morten.

 

Af Lars Bo Axelholm

Fakta

3 måder at afvikle CU

  • Deltids CU: Medarbejderen er tjenstgørende og afvikler sin CU på deltid. Arbejdstid aftales med enheden.
  • Kort CU: Medarbejderen afvikler en uddannelse på tre måneder eller derunder på fuld tid og er personalemæssigt underlagt sin enhed.
  • Lang CU: Uddannelser over tre måneder på fuld tid: Medarbejder overgår til en såkaldt CU-pulje og er organisatorisk underlagt FPS.

Sådan gør du

  • Kontakt din lokale beskæftigelsesrådgiver for at høre mere om dine muligheder.
  • Undersøg gerne på forhånd, hvilke adgangskrav, din uddannelse har.
  • Operative hensyn kan betyde, at du ikke kan komme på CU, når du ønsker det – fx hvis din enhed er varslet til INTOPS.

Bedre information om CU:

  • FPS har udviklet ny hjemmeside om CU: http://medarbejder.forsvaret.dk/cu/Pages/cu.aspx
  • FPS udsender i 1. kvartal 2018 information i e-boks til alle på K35 om CU.
  • I starten af det år, hvor du fylder 29, får du en skrivelse i din e-boks fra FPS, der minder dig om, at du bør planlægge din CU.