TEMA: Forsvarsforlig

Den 28. januar kom forsvarsforliget for 2018-2023 endelig. På denne temaside samler vi link til artikler m.v. om forliget. Læs også om de fire mærkesager, som HKKF har arbejdet for at få med i forliget. 

Erhvervsuddannelse for konstabler

Konstablernes mulighed for uddannelse og kompetenceudvikling er forringet de seneste år, særligt efter at forsvaret er holdt op med at anvende K35-kontrakter med ret til civiluddannelse. En erhvervsuddannelse vil:

 • sikre at konstabler og korporaler får kvalifikationer på et erhvervsfagligt niveau
 • fastholde konstabelgruppen i længere tjenesteforløb end i dag og dermed bidrage til at løse hærens fastholdelsesproblem
 • forbedre konstablernes muligheder for videreuddannelse, karriereudvikling og jobskifte
 • sikre at hæren får endnu mere fleksible soldater, der også har kompetencerne til at betjene fremtidens materiel og løse komplekse opgaverHKKF
Andre artikler

opdateres

Flere ressourcer til forsvaret

Der skal tilføres flere midler til forsvaret. Lige nu er der et hul i kassen på knap en milliard, og nye opgaver og ambitioner vil kræve endnu flere penge.

 • Ved indgangen til et nyt forlig er der ”ubetalte” regninger for 840 millioner. Det omhandler penge til PTSD-erstatninger, kampfly, bekæmpelse af terror, besparelse på beredskabet mv.
 • Forsvaret foretager i øjeblikket en budgetanalyse for at finde effektiviseringer for 950 millioner kroner, hvoraf 600 millioner skal findes inden for Værnsfælles Forsvarskommando. Det er ikke realistisk at spare så mange penge, uden at det vil gå yderligere ud over den operative kapacitet
 • Politikerne ønsker at tilføre nye opgaver, tilføje kapaciteter og købe nyt materiel. Det vil også kræve ekstra ressourcer

Værnepligten skal tilpasses forsvarets behov

Flere partier ønsker at øge værnepligten, men det vil hverken gøre forsvaret mere robust eller udholdende. HKKF arbejder for at tilpasse værnepligten til forsvarets behov

 • 8 ud af 10 værnepligtige forlader forsvaret efter endt værnepligt, fordi forsvaret ikke har plads til flere på reaktionsstyrkeuddannelserne, så der er allerede i dag et kæmpe uudnyttet hvervepotentiale.
 • Værnepligten er dyr: I dag koster den 353 millioner kroner til løn og materiel til de unge.  
 • Enkelte partier ønsker at fordoble værnepligten. I 2009 anslog Forsvarskommandoen, at det vil koste 750 millioner kroner i drift om året samt en investering på næsten 1,7 milliarder i bygninger og materiel.

Fokus på HR og forsvaret som arbejdsplads

HR-indsatsen skal løftes og bringe forsvaret i sync med de normer, der gælder for offentlige og private arbejdspladser i øvrigt. Trivsel og tilfredshed i forsvaret er dalet markant de senere år:

 • Sidste trivselsmåling viser, at kun hver anden føler sig motiveret i arbejdet, og at en ud af tre oplever, at arbejdet belaster privatlivet
 • Medarbejderne oplever i højere grad, at der ikke er styr på løn og vilkår. Fx tog det over et år og massivt pres fra HKKF at sikre, at deltagerne på Saber Strike-øvelsen fik korrekte ydelser
 • Planlægning og rammerne for at udføre jobbet som professionel soldat skal på plads. Det nytter ikke at løbe tør for ammunition eller mangle personlig udrustning i hverdagen.