TEMA: OK18

Overenskomsterne for HKKF og alle andre statsansatte skal fornyes i 2018.

Forhandlingerne foregår i to spor:

CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg) forhandler den samlede ramme og de generelle krav for alle statsansatte med Moderniseringsstyrelsen.

HKKF forhandler de specielle krav, der gælder for vores overenskomst, med FPS (Forsvarets Personalestyrelse).

På denne side samler vi løbende artikler og facts om OK18.

Konflikt

Hvad betyder en konflikt for HKKFs medlemmer
Stormøde 22. marts 2018 i Fredericia

CFU forhandlinger

Køreplan

Som udgangspunkt er der lagt følgende køreplan for OK18. Tidsplanen kan dog ændres efter aftale mellem parterne.

15. december: Der udveksles krav på statens område.

19. december: Forhandlinger indledes på statens område. Sættemøde i Finansministeriet

8.-9. februar: Afsluttende forhandlinger på statens område

28. februar: De generelle tværgående forhandlinger og organisationsforhandlingerne om de specielle krav skal efter køreplanen være afsluttet. Hvis det ikke er muligt at nå et resultat, kan der varsles konflikt, som træder i kraft ved udløbet af de gældende overenskomster per 1. april 2018.

I så fald vil forhandlingerne  overgå til Forligsinstitutionen, som skal forsøge at skabe kompromis og dermed hindre konflikter. 

Marts 2018: I løbet af marts bliver både tværgående og organisationernes egne forhandlingsresultater sendt til afstemning hos medlemmerne, såfremt der er opnået resultater.

April 2018: Hvis der ikke er opnået en ny overenskomstaftale, kan der iværksættes konflikt, da de eksisterende overenskomster udløber per 1. april 2018.

HKKF forhandlinger

Køreplan

Se ovenfor under CFU forhandlinger/køreplan