amr2019

Temamøder for AMR og TR

Som en del af aktiviteterne i Arbejdsmiljørepræsentanternes år 2019 afholder HKKF i efteråret en række møder for arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter sammen med andre faglige organisationer i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
02. september 2019

HKKF har valgt at sætte særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø, fordi  det fylder mere og mere på tjenestestederne. Travlhed, kolleger der går ned med stress, planer der hele tiden bliver lavet om og mangel på kolleger præger hverdagen mange steder. Derfor er det vigtigt, at både arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter bliver klædt på til at håndtere udfordringerne.

Vi afholder ialt 5 halvdagsmøder rundt om i landet om, hvordan man kan håndtere problemer med det psykiske arbejdsmiljø.

De 4 møder holder vi sammen med CS, FLO og HK, så det er oplagt, at I taler med jeres AMR- og TR-kolleger fra de andre organisationer om at I sammen kan deltage i møderne. Det var en vigtig erfaring fra HKKFs arbejdsmiljøkonference i marts, at det giver et stort udbytte, når AMR og TR går sammen, og at det giver et ekstra løft, når vi også går på tværs af organisationerne. Møderne er placeret, så de dækker hele landet så godt som muligt.

Det femte halvdagsmøde holder vi sammen med Fængselsforbundet, Politiforbundet og Serviceforbundet. Det afholdes i København og er derfor først og fremmest et tilbud til AMR og TR på Sjælland.

Møderne om psykisk arbejdsmiljø og stress afholdes (klik på linket for at læse mere om tilmelding og program):

11. september kl. 12-16 i Aalborg (fortrinsvis for medlemmer i Nordjylland) ***AFLYST***

12. september kl. 12-16 i Skive (fortrinsvis formedlemmer i Midt- og Vestjylland)

13. september kl. 8-12 i Oksbøl (fortrinsvis for medlemmer i Syd- og Midtjylland)

26. september kl. 12-16 i Slagelse (fortrinsvis for medlemmer på Sjælland og Bornholm)

1. oktober kl. 16.30-19.30 i København (fortrinsvis for medlemmer på Sjælland og Bornholm)

For alle arrangementer gælder, at det er gratis at deltage, HKKF betaler rejserefusion efter gældende regler, og tilmelding foregår til Sanne Friedrichs på sf@hkkf.dk med angivelse af navn, tjenestested og CPR-nummer.