hc mathiesen

Tidligere hærchef idømt 60 dages fængsel

Tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen blev for kort tid siden blevet idømt 60 dages fængsel ved retten i Viborg.
19. maj 2020

Det meddelte retsformand Hanne Fanø efter retssagen, der har kørt siden 4. maj. 

Hans-Christian Mathiesen stod tiltalt for fem forhold og er blevet dømt for de tre.

Det er:

  • Magtmisbrug og brud på straffelovens § 155. Her er han kendt skyldig i efter ansøgningsfristens udløb at have ændret på optagelseskriterierne for Operations- og Føringsuddannelsen (OFU), så hans kæreste kunne optages uden oprindeligt at være kvalificeret.
  • Brud på den militære straffelov og pligtforsømmelse af særlig grov karakter. Her er han kendt skyldig i at give sin kæreste adgang til sin tjenstlige indbakke, hvorved hun fik adgang til fortrolige oplysninger alene tiltænkt forsvarets øverste ledelse. 
  • Forsøg på tjenestemisbrug. Her er han kendt skyldig i at forsøge at overtale en oberst til at ansætte kæresten i en stilling, der krævede udnævnelse til major.

Den tidligere hærchef blev frikendt for et forhold:

  • Pligtforsømmelse af særlig grov karakter ved at have løjet for sin chef, forsvarschef Bjørn Bisserup, ved at benægte at han havde søgt at fremme sin kærestes karriere.

Det femte forhold blev af retten takseret til en tjenesteforsømmelse:

  • Tjenestemisbrug ved forud for sit bryllup at bede sin sekretær og stabshjælper om at tilskære invitationerne til det private bryllup.

HKKF: Nu skal tilliden genoprettes

HKKFs fungerende formand Kurt Brantner er glad for, at sagen nu er afsluttet.

”Det har været en turbulent situation for Hæren, at vores øverste chef først blev hjemsendt, så sigtet og nu er idømt en fængselsstraf. Jeg er glad for, at der nu er sat et punktum i sagen, og dommen understreger, at nepotisme og magtmisbrug er helt og aldeles uacceptabelt. Det må simpelthen ikke være til stede i systemet”, fastslår Kurt Brantner.

Sagen har været et wakeup-call for hele forsvaret, mener han:

”At noget af denne karakter kan forekomme så højt oppe i systemet, har været rystende at se dokumenteret i retssagen. Jeg håber og tror ikke, at det er et udbredt fænomen i forsvaret, men når det kan ske i denne sag, så tvinger det hele organisationen – og i særlig grad ledelsen – til at gøre alt, for at det ikke sker igen. Der skal slås hårdt ned, hvis der kan være mistanke om, at tingene ikke foregår efter bogen”.

Sagen mod H.C. Mathiesen har – ikke mindst i kombination med sagerne om mulig svindel i forskellige styrelser – svækket samfundets tillid til forsvaret, mener Kurt Brantner. Derfor forestår der nu et genopbygningsarbejde, også internt i forsvaret.

”Selvfølgelig påvirker det soldaterne, at deres øverste chef bliver fjernet og nu er dømt for magtmisbrug. Og selv om vi alle ved, at sagen handler om en konkret person, så giver det usikkerhed, at det har kunnet ske, uden at nogen i systemet har set det og har grebet ind. Den tillid, der er smuldret her, kan kun genopbygges gennem handlinger, der viser, at den nuværende ledelse er tilliden værd. Og det har jeg en klar tro på, at den er”, siger Kurt Brantner.