Tillid er godt…

HKKF-formand Flemming Vinthers leder i sommernummeret af Fagligt Forsvar 2016:

”… men kontrol er bedre”, tænker de fleste, der er opdraget i hæren nok. Og det er måske en meget passende talemåde, når det handler om de initiativer, forsvarets ledelse nu iværksætter for at rette op på de kedelige HR-målinger og øge trivslen. 

Det kræver tillid, hvis initiativerne skal virke. Men vi skal også holde øje med, at det rent faktisk give en bedre hverdag for dig som ansat i forsvaret.

Jeg tror på det, der nu sættes i værk! Jeg tror, at det vil være med til at give en bedre hverdag og en hverdag i bedre balance. Jeg tror også, at det vil tage tid, og at der vil dukke nye ting op, som vi må forholde os til. Sådan er en verden i evig forandring jo.

Men det er et reelt og oprigtigt forsøg på at gøre noget ved de problemer, som I og forsvarets øvrige ansatte har rejst på møder, i samtaler med chefer og tillidsrepræsentanter og i de samtaler, hovedsamarbejdsudvalget har haft med en række lokale samarbejdsudvalg det seneste halve år.

Jeg tror på, vi får en hverdag i bedre balance, når forsvarschefen fortæller, at der samlet set sker en reduktion i aktiviteterne på ca. 25 % på Værnsfælles Kommandos område. Men vi skal sammen kontrollere, at  det så også er det, som I oplever i jeres hverdag.

Jeg tror på, at det bliver en bedre hverdag, når Forsvarsministeriets Indkøbs- og Materielstyrelse beretter, at der er materiel og udrustning på vej, og at der er ved at være styr på indkøb via rammeaftaler. Men vi skal sammen kontrollere, at der rent faktisk kommer flere reservedele og mere udrustning i jeres hverdag.

Og jeg tror på, at flere medlemmer vil få glæde og gavn af efter- og videreuddannelse, når vi kortlægger mulighederne for, at medarbejderne kan videreuddanne sig. Men vi skal sammen kontrollere, at det ikke bare bliver pæne ord, men rent faktisk noget, som I mærke i jeres hverdag.

Efter en lang periode hvor alt fokus har været på, at tingene ikke fungerer, kan det være svært at tro på, at nye initiativer faktisk vil gøre en forskel. Vi har vel alle oplevet planer, som ikke hjalp en dyt, så vi er udrustet med en vis indgroet skepsis. Og en frustration, som er bygget op over lang tid, forsvinder jo ikke, bare fordi man ”en enkelt gang” får den udrustning, man mangler.

Jeg opfodrer ikke til, at vi bliver naive eller dumloyale. Jeg siger bare: ”Lad os give det en chance”. Lad os tro på, at de her initiativer er sat i værk med det ønske at skabe en bedre hverdag for alle ansatte i forsvaret.

Og lad os sammen kontrollere, at det faktisk flytter noget, og at der kommer en bedre hverdag, hvor I oplever en rimelig balance mellem opgaver og ressourcer.

For det er jo først på det tidspunkt, at vi kan tillade os at være tilfredse.