HKKF-formand Flemming Vinther forudser svære overenskomstforhandlinger.

Tilliden er i bund før OK18

Der er lagt op til hårde forhandlinger, når der skal forhandles nye overenskomster på statens område. Dårlig arbejdsgiveradfærd har skabt massiv mistillid og frustration, og stemningen har aldrig været så dårlig før en overenskomstfornyelse.
06. oktober 2017

HKKFs formand Flemming Vinther er også formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og dermed chefforhandler for de 120.000 ansatte i staten. Han forudser, at de kommende overenskomstforhandlinger kan blive nogle af de vanskeligste i mange år:

”For øjeblikket oplever vi en arbejdsgivermodpart på statens område, som klemmer de sidste rester af engagement ud af de ansatte ud fra devisen om, at ’vi skal køre længere på literen’. Man jagter vores betalte frokostpause og kutymefridage. Og ledere vurderes på, hvor hårdt de kan svinge sparekniven på øvrige vilkår, som fx rejseregler, arbejdstidstilrettelæggelse og brug af lokal løndannelse.

Hver gang er begrundelsen, at vi som offentligt ansatte da må kunne forstå, at når riget fattes penge, så er det da kun et udtryk for god og ansvarlig ledelse, at man sparer. Også selv om besparelserne er lig med at forringe vilkårene for medarbejderne”.

Økonomistyring og regnearkslogik

Flemming Vinther mener, at mange års ensidig fokus på økonomistyring har medført, at man fuldstændigt har glemt, hvad der driver og motiverer de offentligt ansatte.

”Politikerne er nødt til at forstå, at man ikke kan spare sig til effektivitet og produktivitet. Medarbejderne kæmper dagligt med effektiviseringer, som reelt er sparerunder, med flytninger og målinger som hæmmer produktiviteten, og med en fokus på regneark, som er i stand til at drive den sidste rest af engagement ud af selv den mest engagerede og tjenesteivrige offentligt ansatte”, siger han.

Generelt kommer slagsmålet ved forhandlingerne til at stå om, at politikerne bevidst underfinansierer den offentlige sektor, forudser Flemming Vinther:

”På Christiansborg har man har i sin visdom besluttet, at vi er så fattige i Danmark, at den offentlige sektor kun må vokse med 0,3 procent årligt. Vel vidende at der skal minimum 0,6 procent til for at opretholde det nuværende serviceniveau. Ud over det skal de offentlige institutioner årligt reducere deres budgetter med op mod 2 procent i de såkaldte omprioriteringsbidrag uden at nogen aner, hvordan man skal finde pengene. Derfor ender det som en ordre til de ansatte om at løbe hurtigere.”.

Flemming Vinther påpeger, at det er et selvskabt hul i statskassen, som medarbejderne forventes at lukke: Pengene er der, men regeringen prioriterer skattelettelser i 2025 planen frem for af en velfungerende offentlig sektor, siger han.

HKKFs forhandlinger

Flemming Vinther står også i spidsen for forhandlingerne om den overenskomst der gælder specifikt for HKKFs område. Også her forudser han vanskelige forhandlinger. Ikke mindst fordi det ikke lykkedes at komme til enighed med FPS om en ny overenskomst ved de seneste forhandlinger i 2015.

”Vi har et hængeparti fra OK15, hvor vi ikke kunne lande en overenskomst, fordi FPS ikke ønskede at imødekomme vores krav om forpligtende videreuddannelse til deres medarbejdere”, siger Flemming Vinther.

Erhvervsuddannelse i centrum

Uddannelseskravet kommer også til at stå centralt i år, hvor HKKF har spillet ud med et forslag om at gøre konstabeluddannelsen til en erhvervsuddannelse. HKKF arbejder på, at politikerne tager ideen med, når de forhandler nyt forsvarsforlig.

”Det er er stort, hvis erhvervsuddannelse kommer til at indgå i forligsteksten. En erhvervsuddannelse kan både løfte konstablerne i deres job og give en lettere overgang til det civile arbejdsmarked. Det vil højne respekten yderligere for faget soldat”, fastslår Flemming Vinther.

Hvis det lykkes at få erhvervsuddannelsen med i forliget, forestår der et stort udviklingsarbejde. Det vil tage i hvert fald et år at udvikle uddannelsen i dialog mellem HKKF, departementet og Værnsfælles Forsvarskommando, så den blandt andet tilpasses forsvarets uddannelsesstruktur.

Men et uddannelsesløft skal selvfølgelig medføre et lønløft, og det forventer Flemming Vinther at forhandle med forsvarets ledelse, når uddannelsen er på plads:

”Vi vil selvfølgelig stille krav om en løn, der afspejler, at der vil være tale om faglærte soldater. Herunder forventer vi at komme til at forhandle en ny korttidskontrakt til erstatning for K35, der ikke længere anvendes”.

Forhandlinger i foråret 2018

Men ikke alt behøver at afvente en eventuel erhvervsuddannelse. HKKF ønsker at bruge overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 med FPS til en grundig oprydning:

”Vi oplever i hverdagen en arbejdsgiver som er – skal vi sige det pænt – voldsomt optaget af at finde billige løsninger, når det kommer til løn og tillæg. Det kommer til fylde meget i vores drøftelser. Det er også en konstant frustration, at vores medlemmer bliver kostet rundt – folk er på beredskab her og der og allevegne uden at få en krone for det. Ligesom de bliver varslet og afvarslet i en blå tåge. Det kan ikke være rigtigt. Vi skal nok passe vores job som soldat, men det mindste vi kan forlange af arbejdsgiveren er da, at de formår at planlægge ordentligt og med ordentlige varsler. Så vores krav vil være, at det skal koste, hvis man ikke kan finde ud af at varsle og afvarsle”

Også spørgsmålet om decentral løn kommer på bordet, forudser Flemming Vinther:

”Som systemet fungerer i dag, skaber det i alt for høj grad frustration. Vi bliver nødt til at spørge arbejdsgiverne, hvordan de har tænkt sig at få den lokale løndannelse til at virke, som det oprindeligt var aftalt og tænkt. Det er deres ansvar, og hvis de ikke kan finde ud af det, så duer systemet ikke”.

Flemming Vinther tøver ikke med et bud på den samlede økonomiske ramme for forhandlingerne til OK18:

”Vi skal ligge på niveau med det private forlig fra 2017.  Det offentlige er ikke et sekunda arbejdsmarked”.
 

Fakta

Kravene til OK18

CFU har ikke udtaget krav endnu. Alligevel tør Flemming Vinther godt love, at følgende emner vil være at finde i de endelige krav:

  • En lønudvikling, som matcher den private.
  • Et farvel til et privatlønsværn, som blev undfanget på et fejlagtigt grundlag og født i synd.
  • Velkommen til en reel parallel lønudvikling mellem det private og det offentlige.
  • En grundig revurdering af, om den nuværende kompetencemodel reelt sikrer vores medlemmer muligheder, eller om den i praksis betyder, at vi finansierer arbejdsgiverbesluttede omstillinger.
  • Og helt overordnet et opgør med den finansministerielle logik som er ved dræne vores sektor for energi og engagement.

Overenskomstforhandlinger i to spor:

  • De samlede forhandlinger for alle statsansatte, hvor de generelle vilkår som lønramme, lønudvikling og fælles goder bliver forhandlet. Det er her, den samlede økonomiske ramme bliver aftalt, og det er også her det bliver aftalt, hvad langt de fleste penge skal bruges til.

  • Derudover forhandler hver enkelt fagforbund (herunder HKKF) sine egne overenskomster. Her er HKKFs krav, at der afsættes en pulje, som skal forhandles direkte med arbejdsgiveren (for HKKFs vedkommende er det Forsvarets Personalestyrelse, FPS) og som er specifik for den særlige medlemsgruppe.