Tillidsrepræsentanter

HKKFs tillidsrepræsentanter gør en stor forskel for kollegerne på tjenestestederne og for forbundet.

Du er altid velkommen til at kontakte HKKFs konsulenter, hvis du har brug for et godt råd eller sparing om, hvordan du kan tackle en faglig sag. Her på siden finder du også nogle informationer om hvervet som tillidsrepræsentant.

Tillidsrepræsentantens rolle

Opgaver, rettigheder og pligter

I cirkulæret om "Tillidsrepræsentanter i staten" er dine rettigheder og pligter som tillidsrepræsentant beskrevet.

Her kan du for eksempel læse om, hvordan du er stillet i forhold til opsigelse og forflytning.

Download PDF: Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten

Anmeldelse

Valg af tillidsrepræsentanter skal anmeldes til forbundet. Brug nedenstående blanket.

Download PDF: Anmeldelse af tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant

Samarbejde

Samarbejdsaftalen

Et vigtigt regelsæt, er samarbejdsaftalen, som beskriver hvilke krav du kan stille til jeres lokale samarbejdsudvalg (SU). Det er også her du kan læse, hvad din rolle i SU er.

Vidste du for eksempel, at chefen har pligt til at informere om større omlægninger med betydning for personalet? Og at du altid kan spørge ind til planer i SU? Det kan du alt sammen læse om i Samarbejdsaftalen.

Download PDF: Samarbejdsaftalen

Forsvarsministeriets Hovedsamarbejdsudvalg har pr. marts 2015 udgivet retningslinjer for samarbejdsvirksomheden i forsvaret.

Download PDF: Retningslinjer for samarbejdsvirksomhed i forsvaret

Download PDF: Departementchefens skrivelse vedr. samarbejdsvirksomhed

Download PDF: Overordnet samarbejdsstruktur indenfor ministerområdet

TR uddannelse

HKKF kurser

Grundkursus

Når du er valgt som tillidsrepræsentant, får du automatisk en plads på grundkursus. Grundkurset er opdelt i tre forløb: Del I er en allround introduktion til rollen som TR,  hvor du bliver klædt grundigt på til dine opgaver. Del II har fokus på kommunikation og den svære samtale.  På del III lærer du om præsentationsteknik og konflikthåndtering.

Datoerne for grundkurser i 2022 er: 

Del I afholdes den 4.-7. april og 24.-27. oktober. 

Del II afholdes den 21.-25. marts og 5.-9. december. 

Del III afholdes den 30. maj - 3. juni

Alle kurserne afholdes på Vejle Center Hotel. 

Andre kurser

OAO:Forsvar (Offentlige Ansattes Organisation)

OAO:Forsvar holder et årligt kursus på Vingsted Centeret i Vejle. Her møder du repræsentanter fra de øvrige OAO:Forsvar gruppe.

FIU (Fagbevægelsens Interne Uddannelse)

Du har også mulighed for at tage kurser hos FIU - FH forbundenes uddannelsessamarbejde. Her er masser af relevante kurser at vælge mellem - fra konflikthåndtering til arbejdsmiljø.

Se kurser hos FIU