Foto: Steen Brogaard

Trine Bramsen ny forsvarsminister

HKKF ønsker Trine Bramsen tillykke med posten som ny forsvarsminister og ser frem til samarbejdet om at sikre et stærkt forsvar, der samtidig er en attraktiv arbejdsplads. Travlhed, en konstabeluddannelse på erhvervsuddannelsesniveau, fastholdelse og hjælp til de hårdest ramte veteraner med PTSD står på den liste, HKKFs formand vil drøfte med den nye minister.
27. juni 2019

Danmarks nye forsvarsminister Trine Bramsen er 38 år og har siddet i forsvarsudvalget siden 2011. Hun har også været retsordfører for Socialdemokratiet. På vej til den officielle udnævnelse til forsvarsminister udtalte hun til DR:

”Det er et område, hvor vi har haft konsensus, og vi kommer til at fortsætte det gode arbejde. Det vigtige for mig er, at ingen danskere er i tvivl om, at det handler om deres tryghed. Og ingen ansatte er i tvivl om, at jeg står lige bage dem, når de løser missioner”.

HKKF ser frem til samarbejdet

Flemming Vinther er glad for, at Trine Bramsen vil fortsætte det brede politiske samarbejde:

”Trine Bramsen overtager det politiske ansvar for et forsvar, der løser rigtig mange opgaver i Danmark og i udlandet. Forsvarsforliget giver et godt udgangspunkt, men forsvaret har også store udfordringer i forhold til travlhed, fastholdelse og manglende materiel og udrustning. I HKKF er vi klar til at samarbejde med den nye minister om at finde løsninger, der både kommer forsvaret og soldaterne til gavn”.

Nogle af de punkter Flemming Vinther vil drøfte med til den nye forsvarsminister er:

 • Travlhed. 
  Selvom det gældende forlig tilfører forsvaret cirka 1.000 flere soldater, er der i dag mangel på kolleger navnlig i konstabelgruppen. HKKF opfordrer til at fremrykke ansættelsen af nye kolleger, og til at ministeren ikke tilføre forsvaret flere opgaver, end der er ressourcer til at løse.
   
 • Fra ufaglært til faglært soldat. 
  HKKF og forsvaret undersøger i øjeblikket muligheden for at etablere en uddannelse til hærens konstabler på erhvervs-uddannelsesniveau. Det vil give den enkelte soldat papir på sine kompetencer, som også kan bruges i det civile liv. Det vil bidrage til at forsvaret kan fastholde og rekruttere soldater. Og det vil gavne samfundet ved at løfte en stor gruppe fra ufaglært til faglært. HKKF håber, at den nye minister også vil bakke op om projektet.
   
 • Fastholdelse. 
  Mange konstabler forlader forsvaret efter kort tid. Det er dyrt hele tiden at uddanne nye soldater, der hurtigt forlader forsvaret igen, og den manglende fastholdelse koster på trivsel, motivation og travlhed. På den lange bane mener HKKF, at en uddannelse til faglært soldat vil styrke fastholdelsen. På den korte handler det om at sikre soldaterne ordentlige vilkår i hverdagen i forhold til løn, arbejdsmiljø, udrustning og materiel samt travlhed.
   
 • Et værdigt liv for veteraner med PTSD
  Trods stor opbakning til veteraner fra alle partier i Folketinget, oplever HKKF fortsat, at den hårdest ramte veteraner med PTSD ikke får den nødvendige hjælp. Derfor anbefaler HKKF at udfolde projektet ”God hverdag”, der har vist imponerende resultater i forhold til at hjælpe de svageste PTSD-ramte veteraner. I et pilotprojekt kom 14 ud af 23 deltagere, der gennemførte projektet i praktik, fik fuldtidsarbejde eller startede en uddannelse. Alle deltagere oplevede at have fået et bedre og mere struktureret hverdagsliv.

Du kan se mere om projektet i videoen her: https://vimeo.com/324964452…