veterandistinktion

Tvivlsom effekt af ny veteranpakke

Regeringens nye veteranpakke har angiveligt som mål at sikre en hurtigere og bedre sagsbehandling af veteraners arbejdsskader. Men HKKF er ikke imponeret.
13. september 2017

Ret til ekstra lægetjek, bedre lægeerklæringer og hurtigere sagsbehandling.

Sådan lyder tre af punkterne i regeringens nye veteranpakke, der blev fremlagt på flagdagen. Umiddelbart kan det lyde som et svar på de klager og frustrationer, veteraner, deres organisationer og pårørende har rejst i årevis. Alligevel bliver pakken mødt med stor skepsis.

”Det er fint, at ministeren interesserer sig for veteranerne, men det er svært at se, om det overhovedet får en virkning, når det bliver udmøntet i praksis”, siger HKKFs formand Flemming Vinther.

Ekstra lægeundersøgelse

Som noget nyt vil regeringen i en fireårig forsøgsperiode indføre, at man har ret til en ”second opinion”, altså en ekstra speciallægeundersøgelse i de sager, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vurderer, at veteranens sag om PTSD ikke kan anerkendes som en arbejdsskade.

Det er sympatisk, men det løser ikke problemet, siger Flemming Vinther:

”Problemet er jo, at AES i mange tilfælde underkender speciallægeerklæringer om, at veteraner har PTSD. Nu får de så ret til en ekstra lægeerklæring, men hvis der ikke følger et retskrav med om, at så fanger bordet, så kan AES jo underkende 50 speciallægeerklæringer”.

Flemming Vinther finder det desuden urimeligt, at kravet skal gælde i en fireårig forsøgsperiode:

”Det burde gælde med tilbagevirkende kraft, så alle, der er blevet underkendt af AES får en ekstra chance. Nu oplever vi igen, at de veteraner, der har skabt presset, ikke selv få noget ud af det”.

Bedre lægeerklæringer

Et andet element i pakken er, at lægeerklæringer skal forbedres. Derfor vil regeringen ”anmode AES om at hæve kvaliteten af de lægeerklæringer, der bruges i veteransager”.

Flemming Vinther er spændt på, hvordan det vil udmøntes i praksis:

”Der er stor forskel i kvaliteten af speciallægeerklæringer, og vi ser ofte, at de ikke er særlig fyldestgørende. Så det er godt, hvis AES sørger for at indhente supplerende oplysninger og insisterer på, at sagen skal være fuldt belyst. Men det er svært at se, hvordan de har tænkt sig at sikre det”, siger Flemming Vinther og tilføjer:

”Og hvis vi endelig når så langt, mangler vi stadig, at AES følger lægernes vurderinger”.

Kortere sagsbehandlingstid

Regeringen vil nedsætte sagsbehandlingstiden for veteraner ved at tilføre 10 millioner kroner øremærket til dette formål. Pengene er dog ikke fundet endnu, men man håber at få opbakning til at afsætte beløbet i de kommende satspuljeforhandlinger.

Igen er der tale om et tiltag, hvor regeringen ikke tager fat på det egentlige problem, mener Flemming Vinther:

”Både vi og andre har ønsket en mere kompetent og konsekvent sagsbehandling i AES, hvor man tager udgangspunkt i en mere individuel behandling. Det løses ikke ved at tilføre 10 millioner kroner”.

Praksisundersøgelse af sagsbehandlinger

Det sidste element i veteranpakken er, at der skal gennemføres en undersøgelse af sagsbehandlingen i AES for at sikre, at afgørelser lever op til regler og praksis. Det kunne måske være svaret på ønsket om en mere kompetent sagsbehandling. Men undersøgelsen har ét kæmpestort problem, fastslår Flemming Vinther:

”Vi har efterspurgt en uvildig undersøgelse af, hvordan sagerne behandles. Men regeringen har besluttet, at det er Ankestyrelsen, der skal stå for undersøgelsen. Det er fuldstændig grotesk, for Ankestyrelsen er selv en del af problemet. Mange af de problemer, vi oplever, skyldes at Ankestyrelsen har pålagt AES at følge en bestemt praksis. Derfor er de ikke de rette til at undersøge forholdene. Det skal ske ved en uvildig advokatundersøgelse, så vi er sikre på, at de reelle problemer bliver afdækket”.

Ikke kun veteraner, der har problemer med AES

Endelig mener Flemming Vinther, at regeringen burde se på arbejdsskadeområdet som en helhed og ikke udelukkende på veteranerne.

”Problemer med ventetider og vilkårlig sagsbehandling opleves jo af alle, der har sager i AES. Det gælder for vores medlemmer, der kommer til skade i Danmark, og det gælder for alle andre faggrupper. Derfor ville det klæde regeringen at tage fat på problemets rod og sikre en hurtig, kompetent og konsekvent sagsbehandling af alle sager”.