Udsendt under coronakrisen: Hold øje med din lønseddel

FPS giver ekstraordinært en godtgørelse til de udsendte soldater, der på grund af COVID-19 ikke har kunne afvikle 1. leave.
15. juli 2020

Hvis du har været udsendt under coronakrisen, og du har været forhindret i af tage på dine leave-rejser, er du berettiget til en kompensation. 

HKKF har en aftale med arbejdsgiveren om, at alle, der er udsendt i 180 dage eller mere, har ret til to leave-rejser. Når man pga. tjenstlige eller operative forhold ikke kan gennemføre 2. leave, er man berettiget til en kompensation på 11.872, 51 kr. efter endt udsendelse.

”Under coronakrisen er der nogle udsendte, der ikke har haft mulighed for at komme hjem hverken på 1. eller 2. leave. Derfor har Forsvarsministeriets Personalestyrelse imødekommet ønsket om, at man også udbetaler en kompensation for ikke afviklet 1. leave. Man får altså kompensation både for ikke afviklet 1. leave og 2. leave, i alt 23.745,02 kr.”, forklarer Michael T. Jensen, faglig konsulent i HKKF.

Du modtager kompensationen automatisk og behøver altså ikke foretage dig noget.

”Men for en god ordens skyld, så hold alligevel øje med din lønseddel. Du bør modtage kompensationen umiddelbart efter udsendelsen”, slutter Michael T. Jensen.