Urimelig forskelsbehandling af veteraner

Nu kan veteraner med en anerkendt arbejdsskade få tilkendt en livslang ydelse via Aktstykke 425 og godtgørelse for svie og smerte. Men kun hvis skaden er sket under en udsendelse efter august 1996. Det er urimelig forskelsbehandling, mener HKKF og opfordrer politikerne til at finde en løsning.
08. oktober 2015

Veteraner, som har fået en arbejdsskade under international tjeneste, kan nu se frem til at få en livslang ydelse via Aktstykke 425 og godtgørelse for svie og smerte. Men kun hvis skaden er sket efter 14. august 1996.

Er skaden fra før 1996, udbetaler Forsvaret fortsat ikke de to ordninger.

Det skyldes, at regelsættene først er vedtaget i 1996, og praksis er, at ordningen ikke gælder med tilbagevirkende kraft.

HKKF: Find en politisk løsning

Forsvaret følger reglerne, når de afviser, at tilskadekomne før 1996 kan få de to ordninger. Men HKKFs formand Flemming Vinther opfordrer politikerne til at finde en politisk løsning:

”Som det er nu, kommer vores kolleger der var udsendt til Balkan i klemme, alene fordi de var udsendt før august 1996. Det er helt urimeligt, men skal reglerne ændres, skal det ske på Christiansborg. Derfor opfordrer jeg politikerne til at finde en løsning, så ordningen kan bredes ud til alle veteraner – nøjagtig ligesom det lykkedes at udbrede Medaljen for International Tjeneste”.

Flemming Vinther peger på, at Balkan-veteraner i forvejen har været ramt af, at Danmark dengang ikke havde samme erfaring med at udsende soldater:

”Desværre betaler mange Balkan-veteraner en høj pris for, at vi i starten af 1990’erne ikke havde den viden om veteranområdet og den mulighed for støtte, som vi har i dag. Derfor virker det ekstra urimeligt, at de er udelukket for en godtgørelse for svie og smerte, alene fordi de blev udsendt på det tidspunkt.”

 

Fakta

Godtgørelse for svie og smerte

Godtgørelse for svie og smerte kaldes også ”kulancemæssig godtgørelse”.

Har du fået en arbejdsskade under udsendelse i INTOPS, som betyder, at du har været for syg til at arbejde, kan du være berettiget til godtgørelsen.

Godtgørelsen er på 190 kr. pr. sygedag frem til den dag, hvor ASK træffer afgørelse om dit varige mén. Beløbet kan dog ikke overstige 72.500  kr.

Aktstykke 425

Har du fået tilkendt et erhvervsevnetab på mindst 15 pct. for en arbejdsskade, du har fået under INTOPS, kan du være berettiget til en supplerende ydelse fra Forsvaret – det såkaldte Aktstykke 425

En betingelse for at være omfattet af Aktstykke 425 er, at du ikke er tjenestemand eller omfattet af civilarbejderloven samt ikke længere er ansat i forsvaret.