forsvarets rapport om selvmord blandt veteraner 2016

Veteraner har ikke øget risiko for selvmord

Ny undersøgelse viser, at veteraner ikke har større risiko for selvmord end andre. Det er glædeligt, siger HKKF, men det må ikke skygge for hjælpen til de veteraner, som har det sværest.
03. november 2016

En ny undersøgelse af selvmord blandt mere end 30.000 veteraner, der har været udsendt i perioden 1992-2014, viser, at krigsveteraner ikke har større risiko for at begå selvmord end andre danskere.

56 af de hjemvendte soldater har begået selvmord. Det svarer til 0,18 procent og er på niveau med tallene i den almindelige befolkning.

”Hvert eneste selvmord er tragisk og har enorme konsekvenser. Ikke bare for det menneske, som ikke ønsker at leve mere, men også for familie og venner”, siger HKKFs formand Flemming Vinther og fortsætter: 

"Derfor glæder jeg mig over, at risikoen for selvmord ikke er større blandt veteraner end andre. Samtidig skal vi tage det dybt alvorligt, at 56 kolleger har været i en så svær situation, at de har valgt at begå selvmord, og at mange hver dag kæmper med alvorlige psykiske problemer. Der er stadig brug for en målrettet indsats for at hjælpe sårbare veteraner.” 

Undgå skræmmebillede og sovepude

Undersøgelsen viser, at halvdelen af selvmord blandt veteraner er begået mere end ti år efter, soldaten er kommet hjem fra mission. Alle de veteraner i undersøgelsen, som har begået selvmord, har været på Balkan, og risikoen for selvmord var størst blandt dem, der var udsendt til Kroatien. 

”Jeg hæfter mig ved, at der kan gå lang tid fra hjemkomst fra mission, til veteranerne i undersøgelsen har begået selvmord. Derfor ved vi reelt ikke, hvordan tallene ser ud for veteraner fra de nyere udsendelser. Undersøgelsen må ikke blive en sovepude, hvor vi læner os tilbage og konstaterer, at når veteraner ikke er mere udsatte for selvmord end andre, så behøver vi ikke gøre noget”, siger Flemming Vinther.

Det er Veterancentret, som har iværksat undersøgelsen efter sommerens tragiske begivenheder, hvor tre krigsveteraner begik selvmord, og en veteran slog sine forældre ihjel. 

De tragiske hændelser fik meget omtale i medierne, og Veterancentret håber, at undersøgelsen vil være med til at aflive myten om, at der skulle være en bølge af selvmord blandt danske krigsveteraner. Veterancentret vil også fremover følge udviklingen i selvmord.

Flemming Vinther er enig i, at billedet af veteraner i medierne ofte fokuserer på den lille gruppe, som har det sværest:

”De fleste veteraner kommer hjem og har det godt, men i medierne er det de tragiske eller svære historier, som fylder mest. Vi skal passe meget på ikke at tegne et skræmmebillede af, at alle veteraner får det svært. Udfordringen er, at vi samtidig skal blive ved at tale om og arbejde for at sikre hjælp til dem, der har behovet. Vi skal favne begge grupper”.

Læs undersøgelsen på Veterancentrets hjemmeside

Fakta

Selvmord i Danmark

 • I Danmark begår ca. 600 mennesker årligt selvmord (629 personer i 2014, tal fra Danmarks Statistik), hvilket svarer til 1,72 selvmord om dagen eller 12 selvmord om ugen.
 • Der er cirka 10 gange flere selvmordsforsøg end selvmord.
 • Selvmord forekommer hyppigere hos mænd, ældre, enlige, arbejdsløse og langvarigt syge.
 • 2/3 af dem, der forsøger selvmord beslutter det inden for en time.

Selvmord blandt veteraner, som har været på mission i perioden 1992-2014 i forhold til en sammenlignelig kontrolgruppe:

 • I undersøgelsesperioden er der registreret 56 selvmord svarende til 0,18 procent af alle veteraner udsendt i perioden 1992-2014. I kontrolgruppen er 0,22 procent døde af selvmord.
 • Alle 56 veteraner, der begik selvmord, er mænd.
 • De har alle været udsendt på Balkan. Nogle af disse har efterfølgende også være udsendt andre steder.
 • Risiko for selvmord var ens blandt veteraner og kontrolgruppen.
 • Risiko for selvmord var højere blandt veteraner, der har været udsendt til Kroatien sammenlignet med de øvrige veteraner.
 • Over halvdelen af selvmordene er blevet begået mere end 10 år efter første udsendelse.
 • Antallet af veteraner med en psykiatrisk diagnose før første udsendelse er 410 ud af de 29.814, der har været udsendt i perioden 1988-2012. Af de 56 havde én person en psykiatrisk diagnose inden første udsendelse.