Vilkår under 'særlig hjælp' til politiet

Det er langt om længe lykkes at få svar på, hvilke vilkår der gælder, hvis HKKFs medlemmer indsættes for at yde 'særlig hjælp' til politiet i forbindelse med flygtningesituationen.
03. februar 2016

Siden 4. januar 2016 har kolleger været på beredskab og klar til at rykke ud, hvis politiet beder forsvaret om hjælp i forbindelse med flygtningesituationen.

Lige siden har HKKF påpeget, at uddannelse, vilkår og rammer for opgaven skal på plads, før medlemmer indsættes for at løse opgaven.

Den 28. januar 2016 har Værnsfælles Kommando (VFK) udsendt en operationsbefaling, som bl.a. fastsætter vilkår for opgaver i forbindelse med modtagecentrene i Søgaard og Vordingborg samt yderligere støtte til politiet.

Opgaven kaldes også 'Særlig hjælp'.

Cirka 2.000 kr. om dagen

Bliver du indsat i forbindelse med 'Særlig hjælp', får du:

  • Din sædvanlige løn
  • Time- og dagpenge i forhold til tjenesterejseaftalen (fratrækkes kost bliver det 120 kr. om dagen)
  • Aktiveres du i mere end 24 timer, får du et særligt beredskabstillæg på 1.874,82 kr. pr. døgn. Det dækker arbejdstid, natpenge og §15 frihed for det døgn, tillægget ydes. Dvs. at du ikke optjener merarbejde de dage, du får tillægget.
  • Eventuelt weekendtillæg

Inden indsættelse vil der blive befalet for forhold vedrørende kost og indkvartering.

72 timers beredskab

Rigspolitiet har bedt Forsvaret opstille et 72 timers beredskab, hvorfor beredskabet fra den 27. januar 2016 er ændret fra et varsel på 48 timer til 72 timer.

I Operationsbefalingen definerer VFK beredskabskravet som, at ”soldaten skal kunne give møde på eget tjenestested inden for 72 timer”. HKKF har bedt VFK præciserer dette og opfordrer til, at du får en præcis definition af din chef på, hvad beredskabet betyder for dig i forhold til fx din frihed og handlemuligheder.

Har du været på 48 timers beredskab i hele eller dele af perioden fra 4.-27. januar 2016, skal du være opmærksom på, at du får et særligt tilkaldevagttillæg, når beredskabet løber over en weekend.  Husk at tjekke din lønseddel for januar – du finder den i e-Boks.

HKKF: Langsom arbejdsgiver

Det er på høje tid, at vilkårene for 'Særlig hjælp' bliver fastsat og meldt ud, siger HKKFs formand Flemming Vinther:

"Det er under al kritik, at Forsvaret først nu får styr på vilkår i forbindelse med 'Særlig hjælp' – og desværre er det ikke første gang, at Forsvaret sætter gang i opgaver, uden aftaler og vilkår er på plads. Det er urimeligt overfor de ansatte, som jo har været klar til at løse opgaven uden reelt at kende vilkårene".

Ud over løn og vilkår har Flemming Vinther efterspurgt, at uddannelse og rammer for magtanvendelse er klokkeklare, før medlemmerne kan blive indsat. I operationsbefalingen beskriver Værnsfælles Kommando netop retningslinjer herfor, ligesom der er lavet en instruks for magtanvendelse, det såkaldte 'Soldatens kort'.

"Det er en helt ny type opgave, vores medlemmer nu kan blive bedt om at løse, og derfor er det afgørende, at alle er godt uddannet og ved, hvilke beføjelser de har. Når rammerne er klare, er jeg overbevist om, at danske soldater udfylder dem på bedste vis. Og det er selvfølgelig et arbejdsgiveransvar at sikre, at uddannelse og rammer er på plads".

Flemming Vinther understreger, at der stadig er uafklarede spørgsmål, og at HKKF følger sagen tæt:

"Både HKKF, CS og HOD følger 'Særlig hjælp' tæt. Vi ved ikke, hvor længe forsvaret skal stille med et beredskab, men vi ved, at det har konsekvenser for både soldaten og de pårørende ikke at kunne planlægge mere end tre dage ud i fremtiden. Derfor bliver vi fx ved med at spørge ind til beredskabsperiodens varsel og længde".

"Vi er også opmærksomme på om arbejdsmiljølov, hviletider og andre bestemmelser bliver overholdt. Og så er alle tre fagforeninger i kontakt med medlemmer og tillidsvalgte for at sikre, at rammer og betingelser er i orden, sådan at vores professionelle soldater kan løse opgaven bedst muligt, hvis det bliver aktuelt". 

Læs også:

Uddannelse og honorar skal være i orden, når soldater hjælper politiet

Skal soldater hjælpe politiet med grænsekontrol?