Ansvarshavende redaktør: Næstformand Kurt Brantner: kb@hkkf.dk

Journalistisk redaktør og annoncer: Lis Issa: li@hkkf.dk

Adresseændring: Gitte Huusmann-Hansen: gh@hkkf.dk

 

Fagligt Forsvar 4/2018
Fagligt Forsvar nr. 4 2018
  • Leder: Hverdagen og fastholdelse
  • 50.000 soldater deltog i Trident Juncture
  • Chef FSU: Slut med varigt uegnet
  • Til Irak uden ørkenstøvler
  • Kritik af rammer for daglig tjeneste