Ansvarshavende redaktør: Forbundsformand Flemming Vinther: fdv@hkkf.dk

Journalistisk redaktør: Tine Nørholtz: tin@hkkf.dk

Adresseændring: Gitte Huusmann-Hansen: gh@hkkf.dk

Annoncer: Tine Nørholtz: tin@hkkf.dk

 

Fagligt Forsvar nr. 3 2018
  • Lang kamp for ordentlig indkvartering i Flyvestation Skrydstrup og Søgaardlejren
  • Forsvarsforlig og administrative fællesskaber
  • Arbejdsskader: Mangler kvalitet i afgørelser
  • Bemanding og Type-40-stillinger
  • Gefion og Hjemmeværnet