Politik

Forsvarsforlig 2024-2034

Der er et nyt forsvarsforlig på vej. Her kan du læse, hvad HKKF kæmper for.

Som soldater er vi en del af det danske forsvar. Vi er en del af NATO. Vi udsendes for at beskytte danske interesser, forsvare menneskerettigheder og redde civile liv. Vi sætter livet på spil for at passe på andre, og nu vil vi gerne stille spørgsmålet:

Hvem passer på os?

De danske konstabler og korporaler, som HKKF repræsenterer, er nogle af de dygtigste og mest velansete i verden, men de forlader Forsvaret i stor stil.

I mange år er der blevet skåret ned på Forsvaret i sådan en grad, at det er gået ud over kvaliteten af det, vi kan levere. Og det har forringet fastholdelsen af Hærens konstabler.

Forsvarsministeriets kasseeftersyn viser, at Forsvaret står på et smuldrende fundament, og på personaleområdet er det tydeligt, at Forsvaret ikke har forståelse for, hvad de unge forventer af deres arbejdsliv og karriere i dag.

HKKF bakker op om en aftalemodel, hvor vi som faglig organisation har indflydelse på løn- og ansættelsesforhold gennem overenskomstaftaler med arbejdsgiveren, og hvor politikerne ikke detailstyrer ansættelsesvilkårene på vores arbejdsplads.

De politiske beslutninger skaber dog fundamentet og de økonomiske rammer for ansættelsesvilkårene i Forsvaret. Derfor vil det kommende forsvarsforlig også være afgørende for, om vi kan sikre et effektivt dansk forsvar.

HKKF's indspark til nyt forsvarsforlig

Her kan du læse om de fire mærkesager, HKKF forsøger at fremme i forbindelse med det kommende forsvarsforlig.

En ufaglært konstabel får en grundløn på 22.635,98 kroner, et militærtillæg på 1.906,31 kroner og 12 procent i pension (2023-tal). I HKKF mener vi ikke, at det står mål med de krav, som vores samfund stiller til en professionel soldat.

Læs mere om vores ønsker til løn

Konstabler får masser af uddannelse i Forsvaret, men ofte er uddannelsen for snæver til at passe ind i det, som samfundet efterspørger. Samtidig får de ikke papir på deres færdigheder, og det er et stort problem.

Læs mere om vores ønsker til uddannelse

Hærens materiel kræver særlige kompetencer, og arbejdsopgaverne i Forsvaret er i dag så komplekse, at de ikke kan løses med baggrund i en almindelig værnepligt.

Læs mere om vores ønske om en effektiv reserve

Forsvarets økonomi er så presset, at der ikke er nok penge til vedligehold, og det betyder, at kasernerne forfalder, og at soldaterne skal arbejde og bo i forhold, som både er usunde og uhumske.

Læs mere om vores krav til arbejdsmiljøet

Status på forliget 2024-2033

Den 4. maj 2023 kom den første melding om det kommende forsvarsforlig. Fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen præsenterede den første overordnede økonomiske ramme. 38 milliarder kroner blev der sat af i første runde.

Den 30. maj præsenterede regeringen det endelig udspil til et nyt forsvarsforlig. De konkrete indsatser bliver dog først forhandlet til efteråret 2023, så udspillet holder sig til en overordnet ramme og nogle overordnede fokusområder.

Der er i alt sat 143 milliarder kroner af over de næste 10 år. Det er endnu uklart, hvor mange penge der sættes af til fastholdelsesinitiativer, og hvordan de vil blive brugt. Det vil man først se på i efteråret 2023.

Forliget skitserer tre fokusområder: 

  • Rigsfællesskabet.
  • Nærområdet i øst.
  • Indsatser i verdens brændpunkter.

Se hele udkastet til forsvarsforliget her.

HKKF har forud for forliget kontaktet alle forsvarspolitiske ordførere i Folketinget – ja faktisk alle 179 medlemmer af tinget – og gennemført flere møder for at gøre det klart for politikerne, hvad der skal til for at sikre et effektivt forsvar med ordentlige forhold for medarbejderne. Forbundet har selvfølgelig også haft møder med forsvarsministeren.

Nyt om forliget

Indlæs flere nyheder
Siden er sidst opdateret: 30.05.23 kl. 12.54