Forlig

Effektiv reserve frem for værnepligt

Hærens materiel kræver særlige kompetencer, og arbejdsopgaverne i Forsvaret er i dag så komplekse, at de ikke kan løses med baggrund i en almindelig værnepligt.

Der er brug for flere veluddannede professionelle soldater i Forsvaret i de kommende år.

Situationen i dag er uholdbar. Mange enheder er kronisk underbemandet, og personalet løber alt for stærkt for at løse opgaverne. De militære kapaciteter skal blive mere robuste, og der skal sikres, at der er tilstrækkeligt personel til at løse opgaverne og samtidig have tid til genopbygning og restitution.

Flere analyser peger entydigt på, at Forsvaret skal styrke personalesiden for at opnå strategisk mobilitet og øge antallet af professionelle soldater i de eksisterende enheder for at opnå robusthed.

Frem for flere værnepligtige bør man investere i flere professionelle soldater og i deres uddannelse og kompetenceudvikling. Værnepligtige kan ikke løfte de opgaver, som Danmark har brug for som en del af NATO-alliancen, eller i de konflikter, som vi oplever både på europæisk plan og rundt om i verden.

Som supplement og støtte til den stående styrke af professionelle soldater bør vi i stedet opbygge en effektiv reserve. HKKF ser gerne, at man investerer i en reserve, som kan være et aktiv både for det civile arbejdsmarked og for Forsvaret.

Et mobiliseringsforsvar baseret på værnepligt er dyrt og har begrænset anvendelighed, fordi de værnepligtige ikke kan løse Forsvarets internationale opgaver, ligesom de selvsagt er et dårligt kriseberedskab. En reserve vil derimod kunne understøtte Forsvarets stående styrke målrettet og fleksibelt og have de nødvendige militære kompetencer på plads.

Løsning

Danmarks vigtigste samarbejdspartnere i NATO har alle indrettet deres forsvar uden værnepligt. Det er værd at tænke over.

De danske politikere bør tænke langsigtet i det kommende forsvarsforlig og arbejde for at styrke Forsvarets stående styrke samt prioritere opbygningen af en effektiv reserve frem for en mobiliseringsstyrke.

Siden er sidst opdateret: 16.05.23 kl. 16.22