A-kasse

Hvis du er medlem af HKKF's a-kasse kan vi hjælpe dig, når du er ledig, og vi kan give dig gode råd, hvis du overvejer at gå på efterløn.

Kontakt:
HKKF A-kasse, Borgergade 101A, 8600 Silkeborg. aks@hkkf.dk. Tel: 86 82 61 88

Åbningstider (indtil 31. maj):
Man-tirs 9.00-14.00, tors 9.00-17.00, fre 9.00-14.00

Ledig

Hvornår har jeg ret til dagpenge?

For at få ret til dagpenge skal du opfylde disse betingelser:

 • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år.
 • Du skal have arbejdet og tjent 246.924 kr. (2022-tal) inden for de seneste tre år i en medlemsperiode. Der kan maksimalt medregnes 20.577 kr. pr. måned.
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Værnepligt (HBU) sidestilles med arbejde på fuld tid. Er du optaget i a-kassen som værnepligtig, skal du også opfylde ovenstående betingelser. Kontakt gerne a-kassen for yderligere oplysninger.

Hvordan melder jeg mig ledig?

På din første ledighedsdag skal du melde dig ledig for at modtage dagpenge.

Du melder dig ledig på jobnet.dk.Husk at gemme din kvittering for tilmelding.

Læg dit CV ind på jobnet.dk hurtigst muligt og gør det tilgængeligt. HUSK at indtaste din mailadresse og telefonnummer i 'kontaktinformationer' på Jobnet.

Gå til jobnet.dk for at melde dig ledig. Du skal bruge NemID.

Du skal herefter søge om dagpenge. Dette gør du ved at udfylde ”ansøgning om dagpenge for lønmodtagere” på 3Fs hjemmeside. (HKKFs a-kasse er en afdeling under 3F og vi anvender deres IT-systemer, derfor skal du ind på www.mit3f.dk)

Gå til 3Fs hjemmeside for at søge dagpenge. Du skal bruge NemID.

Du indkaldes til 1. møde med a-kassen via mail i løbet af 14 dage.

Vi sender dig et brev, når vi har behandlet din ansøgning om dagpenge.

Du kan se dine breve samt udbetalinger fra os på www.mit3f.dk under 'mit arkiv'.

Hvor meget får jeg i dagpenge?

Højeste dagpengesats er 19.351 kr om måneden (2022-tal)

Hvad du kan få i dagpenge afhænger bl.a. af, hvad du har tjent, før du blev ledig.

Satser for nyuddannede:

Dagpengesatsen for nyuddannede og værnepligtige udgør 71,5 procent af den maksimale dagpengesats, hvis du ikke er forsørger for børn under 18 år.

Er du nyuddannet og forsørger, vil du få 82 procent af den maksimale dagpengesats.

Du kan se de forskellige satser på 3Fs hjemmeside.

Gå til 3Fs hjemmeside for at se dagpengesatser

Dagpengene udbetales og beregnes månedsvis i forhold til 160,33 timer.

Mindsteudbetalingen for dagpenge er 2 dage (14,80 time) pr. måned.

Dagpengene udbetales som en acontoudbetaling. Den 11. i efterfølgende måned sammenkøres oplysningerne på ydelseskortet med oplysningerne i indkomstregistret og udbetalingen kan ændres til en endelig udbetaling.

Der pålægges en karensdag, svarende til en dags dagpenge, ved udløbet af hver 4. måned. Karensdagen bortfalder, hvis man opfylder 148 timers beskæftigelse indenfor de sidste 4 måneder.  

Hvornår får jeg mine dagpenge?

Du skal udfylde dit dagpengekort på 3Fs hjemmeside. Du kan se, hvornår kortet er tilgængeligt på www.mit3f.dk.

Gå til 3Fs hjemmeside for at udfylde dagpengekort. Du skal bruge NemID

Hvis du har udfyldt kortet til tiden, er dine dagpenge normalt på din NemKonto den sidste bankdag i måneden.

Gå til 3Fs hjemmeside for at se udbetalingsperioder og frister for udfyldelse af dagpengekort i 2020

Hvad sker der, hvis jeg får et deltidsjob?

Hvis du arbejder på deltid eller på anden måde på nedsat tid, kan du søge om supplerende dagpenge.

Med supplerende dagpenge kan du arbejde på deltid og få suppleret timerne op med dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Det er kun de uger, hvor du får udbetalt supplerende dagpenge, der bliver regnet med i de 30 uger.

Har du mere end 145 timers arbejde om måneden, kan du ikke få supplerende dagpenge.

Når du får supplerende dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet på samme måde, som når du modtager fulde dagpenge. Du skal desuden være klar til at tage imod et fuldtidsjob med en dags varsel.

Da du skal kunne overtage et fuldtidsarbejde med en dags varsel, må du ikke være bundet af et opsigelsesvarsel. Derfor skal du have en frigørelsesattest af din arbejdsgiver.

Hvad nu hvis jeg siger mit job i Forsvaret op?

Hvis du selv siger dit arbejde op, vil det blive betragtet som 'selvforskyldt ledighed'. Så får du 111 timers karantæne. Det svarer til 3 uger, hvor du ingen dagpenge får.

Karantænen starter først, når du har tilmeldt dig Jobcentret som ledig.  

Kontakt derfor gerne a-kassen, inden du siger op, så vi kan rådgive dig om eventuelle konsekvenser.

Hvad kan medføre fradrag i mine dagpenge?

Der sker fradrag, hvis du får pension, feriepenge, arbejdsgivergodtgørelse(G-dage) eller hvis du får arbejde.

Hvornår skal jeg kontakte a-kassen?

Du har pligt til at kontakte a-kassen, hvis der sker ændringer i din situation i forhold til det, du har oplyst, i forbindelse med at du meldte dig ledig.

Det er især vigtigt, at du kontakter a-kassen:

 • hvis du får deltidsarbejde eller påbegynder selvstændig virksomhed
 • hvis du har indtægter fra hverv eller pensioner
 • hvis du påtænker at arbejde som frivillig
 • hvis du påtænker at søge arbejde i udlandet
 • hvis du påbegynder uddannelse
 • hvis du ikke står til rådighed i en periode

Efterløn og tidlig pension

Hvem har ret til efterløn?

Du skal være medlem af en a-kasse og betale efterlønsbidrag senest fra den dag, du fylder 30 år.

I alt skal du betale efterlønsbidrag i 30 år.

Du skal være til rådighed for arbejdsmarkedet og opfylde beskæftigelseskravet. A-kassen skal derfor vurdere, om du fortsat er til rådighed, hvis du for eksempel har været uden tilknytning til arbejdsmarkedet i længere tid på grund af sygdom.

Hvornår kan jeg gå på efterløn?

Her kan du se, den lovbestemte efterløns- og folkepensionsalder og dermed, hvor mange år du kan være på efterløn.

Aldersgrænser for efterløn og folkepension

Fødselsdato Efterløn Pension År med efterløn
Før 1.1.1954 60 år 65 år 5 år
1.1.1954-30.6.1954 60½ år 65½ år 5 år
1.7.1954-31.12.1954 61 år 66 år 5 år
1.1.1955-30.6.1955 61½ år 66½ år 5 år
1.7.1955-31.12.1955 62 år 67 år 5 år
1.1.1956-30.6.1956 62½ år 67 år 4½ år
1.7.1956-31.12.1958 63 år 67 år 4 år
1.1.1959-30.6.1959 63½ år 67 år 3½ år
1.7.1959-31.12.1962 64 år 67 år 3 år
1.1.1963-31.12.1966 65 år 68 år 3 år

Er du født i 1967 eller senere, kan din efterløns- og folkepensionsalder blive hævet. Det beslutter Folketinget i 2020.

Hvordan får jeg et efterlønsbevis?

A-kassen sender automatisk dit efterlønsbevis med virkning fra den dag, du opfylder betingelserne for ret til efterløn. Du skal ikke søge om det. Efterlønsbeviset er en erklæring fra a-kassen om, at du kan få efterløn på det tidspunkt, beviset angiver.

Med efterlønsbeviset får du en række rettigheder:

 • Du skal ikke længere betale efterlønsbidrag
 • Du har ret til at gå på efterløn, selvom du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund   af sygdom
 • Du har mulighed for at optjene en skattefri præmie.

Gå til mit.3f.dk for at logge ind. Du skal bruge NemID

Hvordan søger jeg om efterløn?

Når a-kassen har sendt dit efterlønsbevis, vil du kunne se det i: “MitArkiv” på Mit3F. Her skal du bruge dit NemID for at logge på.

Herefter skal du på Mit3f udfylde ”ansøgning om efterløn”. Den modtager vi efterfølgende i a-kassen og når vi har behandlet og godkendt din ansøgning, vil du modtage et brev fra os med yderligere informationer om hvad du skal gøre.

 

Hvor meget får jeg i efterløn?

Størrelsen på din efterløn bliver afgjort af en række forskellige faktorer og er forskellig fra person til person.

Efterlønnens størrelse afgøres af:

Hvornår du går på efterløn: se hvad der gælder for dig på 3f’s hjemmeside

Det afhænger også af dine pensioners størrelse. Kapitalpensioner, arbejdsmarkedspensioner, tjenestemandspensioner mv. modregnes i din efterløn.

Modregningen for pensioner er skærpet med den nye efterlønsreform.

Beskæftigelsesministeriet har lavet en efterlønsberegner, hvor du kan beregne, hvor meget dine pensioner kommer til at betyde for din efterløn.

Du kan beregne din efterløn her: (http://www.efterloensberegner.dk/

Hvis du ikke kender dine pensionsoplysninger kan du hente dem på www.pensionsinfo.dk 

Tjenestemandspensionsinfo kan du hente på www.tjenestemandspension.dk

Efterlønskort og halvårserklæring

Hvis du arbejder, samtidig med at du er på efterløn, skal du indsende dit efterlønskort via ”Mit 3f” én gang om måneden.

Har du ikke arbejde, og forventer at du ikke at få det, kan du nøjes med at sende en halvårserklæring. Dette gøres også via ”Mit 3f”

Seniorjob

Har du opbrugt din ret til dagpenge mindre end fem år før efterlønsalderen, og opfylder du de øvrige betingelser for ret til efterløn på efterlønsalderstidspunktet, har du ret til at få et seniorjob.

Tjenestemand og efterløn

Er du tjenestemand, skal du være opmærksom på, at den pligtige afgangsalder i forsvaret er lavere end efterlønsalderen.

Afhængig af din alder betyder det, at du umiddelbart ikke kan få efterløn, når du pensioneres fra forsvaret. Vælger du derfor at melde dig ledig og stå til rådighed på arbejdsmarkedet, bliver din tjenestemandspension modregnet i dine dagpenge. Når du går på efterløn, vil tjenestemandspensionen også blive modregnet i din efterløn.

Arbejde og efterløn

Du må gerne arbejde, når du modtager efterløn. Fradrag for arbejde sker som udgangspunkt efter reglerne for fradrag i dagpenge – det vil sige time for time eller efter omregning ved ukontrollabelt arbejde. Der er mulighed for at få et lempeligt fradrag.

Reglerne om mindsteudbetaling af ydelser gælder også ved arbejde i efterlønsperioden.

Der er dog særlige regler for frivilligt arbejde, som betyder, at du ikke bliver trukket i efterlønnen.

Kontakt HKKFs a-kasse og hør nærmere om reglerne.

Hvis du arbejder i udlandet, gælder der særlige regler. Læs mere på 3f.dk

Selvstændig virksomhed og efterløn

Når du går på efterløn, har du mulighed for at videreføre eller påbegynde selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden.

Husk at du skal søge tilladelse til at videreføre eller påbegynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i efterlønsperioden. Kontakt HKKF ca 4 måneder forinden, idet der skal en tilladelse til. Timer ved selvstændig virksomhed fratrækkes i efterlønnen.

Feriepenge og efterløn

Feriegodtgørelse og ferie med løn trækkes fra din efterløn dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

Feriegodtgørelse trækkes også fra efterlønnen. Her behøver du ikke holde ferie, men du skal alligevel oplyse om feriedagene eller beløbet på dit efterlønskort. Holder du ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med fradrag for de beregnede timer.

A-kassen kan fortælle dig mere om ovenstående regler.

Skattefri præmie

Se mere om optjening af skattefri præmie her:

Gå til 3Fs hjemmeside om skattefri præmie

Tidlig pension

Loven om tidlig pension er ny. Det er tidligst muligt at ansøge om tidlig pension fra 1. august 2021. De første kan gå på tidlig pension fra 2022.

Hvad er tidlig pension? 
Tidlig pension er en ordning, der sikrer lønmodtagere og selvstændige, der har haft et langt arbejdsliv, muligheden for at gå på pension op til tre år tidligere end den officielle pensionsalder.

Ordningen administreres af Udbetaling Danmark, Tidlig Pension.

Kan du gå tidligere på pension?
Om du kan gå tidligere på pension, afhænger af din anciennitet på/tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Din anciennitet på arbejdsmarkedet beregnes af Udbetaling Danmark ud fra blandt andet: Antal år, du har været i arbejde, perioder på barsel, dagpenge, sygedagpenge, ledighedsydelse eller perioder, du har været selvstændig (med overskud).

Opgørelse af antal år på arbejdsmarkedet vil blive lavet på baggrund af data fra ATP-indbetalinger, SKAT, CRAM og STAR. Du kan se, hvad ATP har registreret om dig på www.borger.dk.

Ønsker du at vide mere om tidlig pension kan finde flere informationer her: www.3f.dk.

Hvad skal du vælge?
Om du skal vælge tidlig pension eller efterløn kan være en svær beslutning, og det er kun dig, der kan træffe den.  

Vi anbefaler, at du sætter dig godt ind i de to forskellige ordninger, inden du træffer din beslutning. Det hjælper både vi og Udbetaling Danmark dig selvfølgelig gerne med.

Det er Udbetaling Danmark, der kan:

 • fortælle dig, hvad du vil kunne få i tidlig pension – både før og efter fradrag for din egen pensionsordninger. 
 • fortælle dig, hvor meget du vil kunne få udbetalt i kompensation for indbetalt efterlønsbidrag.

Medlem

Hvordan bliver du medlem?

Du skal printe og udfylde denne blanket og sende den til: HKKFs a-kasse, Borgergade 101A, 8600 Silkeborg.

Har du problemer med at downloade indmeldelsen, så skriv til aks@hkkf.dk. Så sender vi den til dig.

Medlemmer, der når folkepensionsalderen, har mulighed for et særligt seniormedlemsskab. Medlemskabet giver dog ikke ret til dagpenge, men hjælp og sparring til jobsøgning. Som seniormedlem skal du kun betale administrationsbidrag på kr. 154 pr. måned.

Hvad koster det?

Gældende fra 1. januar 2022

Ordinært medlemsskab af a-kassen koster 524 kroner om måneden.

Hvis du modtager efterløn, koster medlemskabet 521 kroner om måneden.

For ledige unge under 25 år (fra 27. ydelsesuge) koster det 301 kroner om måneden.

Overflytning

Hvis du er medlem af en anden a-kasse og skal overflyttes til HKKFs a-kasse, skal du udfylde denne blanket og sende den til:

HKKFs a-kasse, Borgergade 101, 8600 Silkeborg

Udmeldelse

Udmeldelse af a-kassen kan kun ske ved skriftlig meddelelse til a-kassen til udgangen af en måned uden varsel, jf. dog stk. 2-4 (se udmeldelsesblanket). Medlemmet skal betale medlemsbidrag til datoen for udmeldelse.

Hvis du vil melde dig ud af a-kassen, skal du udfylde udmeldelsesblanketten og sende den til:

HKKF
Borgergade 101
8600 Silkeborg

Men husk, at du mister retten til dagpenge, hvis du ikke er medlem af en a-kasse.

Hvis du skal være medlem af en anden a-kasse, skal du se under 'Overflytning' og bruge blanketten derfra.

Download blanket til udmeldelse af a-kassen