Nyheder

Afskaffelsen af store bededag vil få betydning for udsendte

Afskaffelsen af store bededag vil betyde lønnedgang for de medlemmer, der er udsendt på helligdagen.
Foto: Tue Skals/Forsvarskommandoen, Forsvarsgalleriet

HKKF er i samarbejde med den øvrige fagbevægelse med til at protestere over regeringens lovforslag, der skal fjerne store bededag. Det er vi, fordi lovforslaget griber ind i overenskomsterne, hvilket i sig selv er uhørt. Men hvad betyder store bededag og manglen af den egentlig for HKKF og for medlemmerne?

Som et eksempel kan vi nævne INTOPS. Her mister hver soldat en 2/7-dag, hvis store bededag ikke længere er en helligdag. Samtidig modtager man et FN-tillæg, der dækker for arbejdstiden, hvilket betyder, at den arbejdstid, der leveres på store bededag, allerede er honoreret. Det betyder de facto en lønnedgang på 1.482,41 kroner for medlemmer, der er udsendt på store bededag.

Et andet eksempel er de kolleger, der arbejder på store bededag med for eksempel vagttjeneste, øvelse eller anden tjeneste. De mister den weekendbetaling, som man normalt får udbetalt på helligdage.

Det hverken kan eller vil vi acceptere - særligt ikke i en tid, hvor der er meget store udfordringer med fastholdelsen. Hvad nytter det, at HKKF knokler for at fastholde medarbejderne i Forsvaret, blandt andet ved hele tiden tale om mere uddannelse og mere løn til konstabler og korporaler, hvis vi må acceptere at regeringen blander sig i vores overenskomst på en måde, der koster den enkelte penge?

Et andet aspekt i denne sag er regeringens udsagn om at sætte store bededag i forbindelse med  forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig. Forsvarsforliget kommer til at definere fremtidens forsvar, men med regeringens reaktionsmønstre, står vi i HKKF tilbage med indtrykket af, at soldaterne og Forsvaret tages som gidsler for at gennemtrumfe en afskaffelse af en helligdag, der ikke engang vil batte på bundlinjen, når det gælder om at reparere det kæmpe hul, som politikerne selv har lavet i Forsvaret. Det har HKKF's forbundsformand Tom Block for nylig skrevet om i Altinget. Læs det her.  

Som soldater sætter vi livet på spil, når vi tager ud på de missioner, som Folketinget beslutter. Til gengæld har vi en forventning om, at der er fuld politisk opbakning til os og missionerne. Derfor er det nu tid til et opråb af principiel karakter.

> Læs også: Syg under ferie? Meld dig syg med det samme

Siden er sidst opdateret: 20.02.23 kl. 14.37

Andre nyheder