Nyheder

Forsvaret må ikke undersøge sig selv

I en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø var der lagt op til, at Forsvaret måtte undersøge sit eget psykiske arbejdsmiljø, hvis der var problemer. Det var HKKF med til at stoppe.
Foto: iStock.

Februar 2024 kom der en ny bekendtgørelse om §21-påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. Med den følger vejledninger fra Arbejdstilsynet om, hvordan man bruger reglerne.

I udkastet til bekendtgørelsen stod der, at hvis en arbejdsplads får et påbud om, at det psykiske arbejdsmiljø skal undersøges, må arbejdsgiveren ikke gøre det selv. Det skal være en autoriseret ekstern rådgiver på arbejdsmiljøområdet, der gør det. Men der var indsat en mulighed for, at Arbejdstilsynet i særlige tilfælde kunne give en generel dispensation til en arbejdsgiver til selv at foretage undersøgelsen.  

Det ville betyde en langt ringere beskyttelse af HKKF’s medlemmer, hvis Forsvaret fik en generel dispensation. Derfor sendte HKKF og Centralforeningen for Stampersonel (CS) sammen med resten af Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) et høringssvar. Her bad vi om, at dispensationsmuligheden enten blev fjernet eller gjort meget snæver.

Missionen lykkedes - HKKF’s krav blev hørt

Ønsket om at begrænse dispensationsmuligheden blev hørt. Stramningen blev skrevet ind i bekendtgørelsen. Nu er det sådan, at det kun er i ganske særlige enkelttilfælde, arbejdsgiveren kan få dispensation til at undersøge sit eget psykiske arbejdsmiljø.

Bekendtgørelsen (nr. 1842): Påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets vejledning (1.10.6): Påbud om undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø

 

 

Siden er sidst opdateret: 8.04.24 kl. 11.15

Andre nyheder