Om HKKF

HKKF's historie

Soldaternes Fagforening er en demokratisk og medlemsstyret organisation for Hærens konstabler, korporaler og værnepligtige.

HKKF blev etableret den 5. september 1959 og hed dengang Hærens Math-forening.

I 1963 fik fagforbundet navnet HKKF – Hærens Konstabel- og Korporalforening, men fra juni 2018 er forbundet gået under navnet HKKF – Soldaternes Fagforening, som i dag også afspejler sig i forbundets logo og daglige omtale.

Skiftet skete i håbet om at skabe en større forståelse for, hvem HKKF repræsenterer i kommunikationen med omverden. Uden for Forsvaret er der ikke mange, der er styr på, hvad det egentligt betyder at være konstabel eller korporal – men de fleste kan forholde sig til, hvad det vil sige at være soldat.

Formelt set er forbundet dog stadig registreret som HKKF – Hærens Konstabel- og Korporalforening.

Selvstændig organisation

De første mange år måtte HKKF kæmpe for sin eksistens, fordi Forsvarsministeriet ikke anerkendte HKKF som en forhandlingsberettet part.

Det var først, da HKKF blev medlem af Centralforeningen for Stampersonel (CS) i 1969, at det var muligt at forhandle.

I 1987 meldte HKKF sig ud af CS og blev en selvstændig organisation. Ved at træde ud af aftalen med CS, fik HKKF mulighed for at forhandle egen overenskomst – og dermed repræsentere sine medlemmer bedst muligt.

To år forinden udmeldingen af CS, tegnede HKKF medlemskab hos Landsorganisationen i Danmark (LO), som var arbejdsmarkedets største hovedorganisation. LO-medlemskabet skulle sikre, at HKKF stod stærkere og mere sikkert som fagforbund – og fik større politisk indflydelse. I dag går det tidligere LO under navnet FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation).

Selvom HKKF er en selvstændig organisation, har vi et tæt samarbejde med de øvrige personelorganisationer i Forsvaret og med Værnepligtsrådet.

Fra 200 til 4.600 medlemmer

I det første år af HKKF’s eksistens, havde foreningen cirka 200 medlemmer. I dag har vi omkring 90 procent af alle konstabler, korporaler og værnepligtige i Hæren. Det svarer til cirka 4.600 medlemmer.

Den voksende medlemsprocent gjorde det i sin tid muligt for HKKF at positionere sig som en stærk fagforening og oprette egen a-kasse. Det skete i 1990.

På grund af det relativt lave medlemstal fungerer HKKF’s a-kasse i dag som en afdeling under 3F.

Formænd fra 1959 til i dag

Hvert fjerde år til HKKF’s kongres, bliver der valgt en bestyrelse, formand, næstformand og forbundssekretær. De udgør tilsammen forretningsudvalget.

I en periode fra år 1960 til 1972 var der stor udskiftning i formandsposten. De fleste formænd sad på posten fra et til to år.

 • November 2020 - nu: Tom Block Larsen
  Tom Block Larsen har en lang historie inden for Forsvaret. Inden Tom blev forbundsformand for HKKF, var han blev andet reservedelsekspedient og OKS-1. Han blev hovedbestyrelsesmedlem i HKKF i november 2012 og valgt som forbundsformand i november 2020.
 • Januar 2004 - januar 2020: Flemming Vinther
  Flemming Vinther var forbundsformand for HKKF i 16 år. Forinden sin stilling som formand, var han OKS-1 i 10 år. Derefter blev han forbundssekretær hos HKKF i 1996. Nu arbejder han som forhandlingschef hos BUPL.
 • Oktober 1979 - november 2004: Svend Erik Larsen
  Svend Erik Larsen genopstillede som formand, hvor han igen blev valgt ind. Han sad på formandsposten i 32 år i alt.
 • December 1978 - oktober 1979: Vagn Jensen
  Vagn Jensen var tidligere tillidsmand for konstabler ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev, inden han blev valgt som HKKF-formand.
 • September 1972 - december 1978: Svend Erik Larsen
  Svend Erik Larsen indledte sin karriere i Forsvaret i 1963. Han aftjente værnepligt, hvorefter han blev talsmand for værnepligtige hos Bornholms Værn og konstabelgruppen. I 1967 kom Svend Erik i HKKF’s bestyrelse, hvorefter han blev sekretær, siden kasserer og til sidst formand.
 • November 1959 - november 1960: Ejner Børsting
  Ejner Børsting var HKKF’s anden formand. Han blev HKKF’s første æresmedlem.
 • Juni 1959 - november 1959: B. H. Jensen
  B. H. Jensen var det første formand for HKKF. Han var med til at stifte og forme HKKF.

Fakta

I anledning af HKKF’s 50 års fødselsdag den 5. september 2009, skrev historikeren Søren Federspiel bogen: ”De professionelle soldater og deres fagforening HKKF 1959–2009".

I bogen kan du læse mere om HKKF’s historie og se billeder, som viser lidt om denne.


Bogen kan blandt andet købes her. 

Siden er sidst opdateret: 30.05.22 kl. 14.04