Om HKKF

Internationalt samarbejde

HKKF er en del af flere samarbejder i Europa med formålet om at styrke de danske soldaters vilkår og muligheder.

Det danske forsvar er blevet en arbejdsplads med en voksende international dimension. Derfor har HKKF et større behov for at indgå i internationale samarbejder.

På nationalt plan har HKKF opnået en række rettigheder og goder for medlemmerne. HKKF’s mål med det internationale samarbejde er at opretholde og udvide de rettigheder og fordele på internationalt plan, således at medlemmernes krav, arbejdsforhold og interesser inddrages i EU-beslutninger. 

EUROMIL

EUROMIL (The European Organisation of Military Associations and Trade Unions) er en sammenslutning af militære organisationer i Europa. Organisationens grundholdning er, at soldater har krav på de samme rettigheder som andre lønmodtagere.

Gennem EUROMIL bidrager HKKF til at erfaringsudveksle om tjenestevilkår og sociale ordninger. Samarbejdet foregår med søsterorganisationer fra en række europæiske lande, som danske soldater samarbejder med under øvelser, beredskaber og i internationale operationer.

Samarbejdet med EUROMIL skaber mulighed at drøfte initiativer og fremsætte fælles forslag fra flere organisationer.

Målet for samarbejdet er at forbedre retsstillingen, arbejdsforhold og de sociale vilkår for soldater på tværs af landegrænser.

Læs mere om EUROMIL her.

EPSU

EPSU (European Public Services Union) er den største brancheorganisation under den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation, EFS.

EPSU’s kerneopgaver er at udvikle sektordialogen mellem de offentlige parter på europæisk plan – og at fremme den offentlige sektor.

EU bestemmer i stigende grad arbejdsmarkedspolitiske regler, som regulerer arbejdsmarkedet og dets forhold i alle medlemslandene.
Listen omfatter emner som arbejdsmiljø, beskæftigelse, uddannelse, fri bevægelighed, ligebehandling, barsel og social beskyttelse.

HKKF arbejder sammen med andre organisationer for offentligt ansatte i Danmark og Europa om at forbedre vilkår og rettigheder for offentlig ansatte.

Målet for samarbejdet med EPSU er at påvirke EU-reguleringen af arbejdsmarkedet.

Læs mere om EPSU her.

Kontakt

Vil du vide mere om HKKF's internationale samarbejder, kan du kontakte vores politiske medarbejdere.

Poul Sørensen

Konsulent
Politik og kompetenceudvikling
Telefon: 33 93 65 22
E-mail: ps@hkkf.dk

Tom Block

Forbundsformand
Telefon: 23 96 30 03
E-mail: tb@hkkf.dk
Siden er sidst opdateret: 30.05.22 kl. 14.05