Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanters rolle

Hos HKKF er de tillidsvalgte lokale repræsentanter. De agerer talerør for medlemmerne og varetager deres interesser på arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanterne (TR) er medlemmernes talerør overfor den lokale ledelse og spiller en afgørende rolle i det lokale samarbejde. Tillidsrepræsentanterne varetager faglige opgaver på vegne af HKKF.

  • TR agerer som talerør for medlemmerne og varetager deres interesser på arbejdspladsen. Tillidsrepræsentanten kan for eksempel deltage som bisidder for medlemmer i formelle samtaler.
  • TR indgår i et samarbejde med den lokale ledelse.
  • Tillidsrepræsentanterne er lokale repræsentanter for HKKF, for eksempel i forbindelse med medlemshvervning.
  • Tillidsrepræsentanterne deltager i det lokale faglige netværk med andre HKKF-repræsentanter og har ansvaret for den lokale HKKF-klub.
  • Tillidsrepræsentanterne samarbejder med andre relevante aktører på ledelsessiden og medarbejdersiden på tjenestestederne.

Tillidsrepræsentanterne varetager opgaver som mødeleder, samarbejdspart, forhandler og bisidder. TR har viden om faglige forhold såsom aftaler, forvaltningsregler, love og bestemmelser. For at klæde tillidsrepræsentanterne på til at varetage deres opgaver gennemfører HKKF uddannelser, som er målrettet tillidsrepræsentanterne.

HKKF har som mål at øge tillidsrepræsentanternes indflydelsesmuligheder i det lokale samarbejde og udvide områderne, som tillidsrepræsentanterne skal inddrages i gennem samarbejde og forhandlinger. Desuden arbejder HKKF for at sikre gode og udviklende arbejds- og funktionsvilkår for tillidsrepræsentanterne.

Du kan læse mere om tillidsrepræsentanternes opgaver, deres rettigheder og pligter i Aftale om tillidsrepræsentanter i staten.

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 18.30