Tillidsrepræsentanter

Talsmænd

I konstabelgruppen vælger man talsmænd, som skal have medindflydelse på gennemførelsen af den daglige tjeneste.

Der gælder en særlig lov om samarbejde for Forsvaret, som medfører, at konstabelgruppen vælger talsmænd. Talsmænd vælges normalt på delingsniveau.

Talsmanden virker ved enheden og skal have medindflydelse på gennemførelsen af den daglige tjeneste inden for rammerne af enhedens virke. Det giver talsmanden indflydelse på især placering af den daglige arbejds-/undervisningstid og pauser, principper for undervisningens gennemførelse, vagttjenestens tilrettelæggelse, planlægning af ferie/ferieorlov og fridage og fastsættelse af interne ordensforskrifter med mere. 

For at opnå den størst mulige indflydelse for konstabelgruppen er det vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem talsmænd og tillidsrepræsentanter.

Du kan læse mere om talsmandsordningen i Cirkulære om samarbejdsregler i Forsvaret. Cirkulæret trænger til at blive opdateret, men du kan især finde nyttige oplysninger i kapitel 2: Orientering om samarbejdsreglerne. 

Siden er sidst opdateret: 27.06.22 kl. 18.44