Nyheder

Her er arbejdsmiljøreglerne, når du er udsendt

Ved du, hvilke regler, der gælder for dig, når du er ansat under HKKF’s overenskomst? I Det Faglige Hjørne zoomer vi denne gang ind på arbejdsmiljøloven.
Foto: Forsvarsgalleriet

Den danske arbejdsmiljølov gælder som udgangspunkt for alt arbejde, der udføres for en arbejdsgiver - også i Forsvaret. Men gælder loven også, når soldater er på mission i udlandet?

Forsvarsministeriet har en bestemmelse vedrørende arbejdsmiljø kaldet FPSBST 061-1. Her fremgår betingelserne for arbejdsmiljø under international tjeneste og udstationering. I bestemmelsen står der:

“Den danske lov om arbejdsmiljø er en territorialt begrænset lov, der kun gælder i Danmark. Ved international tjeneste og udstationering skal det tilstræbes, at arbejdet i videst muligt omfang foregår under hensyntagen til dansk arbejdsmiljølov samt Forsvarsministeriets bestemmelsesgrundlag.”

HKKF tolker i den forbindelse “videst muligt omfang” som anvendelse af lovens fulde omfang, såfremt det ikke hindrer en effektiv opgaveløsning. Der skal altså være tale om specifikke aktiviteter, der på afgørende vis taler imod arbejdsmiljølovgivningens fulde anvendelse.

Man skal altid tilstræbe så sundt og sikkert et arbejdsmiljø som muligt. Det handler i høj grad om sund fornuft. Hvis man under udsendelse arbejder inde i lejren, skal man eksempelvis altid sørge for at løfte korrekt, og om nødvendigt, benytte egnede tekniske hjælpemidler for eksempel en minilæsser, gaffeltruck eller lignende. Kort sagt skal man arbejde inde i lejren, som man vil gøre på kasernen i Danmark - her er der ikke specifikke aktiviteter til hinder for det.

Det er klart, at hvis der er en specifik årsag, som for eksempel når man træner det at være soldat, så afviger lovens regler på visse punkter. Hvis man derimod befinder sig i en skarp situation og er under beskydning, så gælder arbejdsmiljøloven ikke. Men udgangspunktet er, at medmindre det respektive lands arbejdsmiljølov stiller højere krav til arbejdsmiljøet i det land, hvor der gøres tjeneste, betyder det i praksis, at den danske arbejdsmiljølov respekteres og følges i sit fulde omfang af det danske forsvar.

Hvis du er i tvivl, er det altid en god idé at falde tilbage på relevante aftaler og lovstof. Du kan altid henvende dig til din tillids og- eller arbejdsmiljørepræsentant, der kan løfte tvivlsspørgsmål til arbejdsmiljøorganisationen i INTOPS.

Vil du læse mere om arbejdsmiljø, og hvornår dele af arbejdsmiljølovgivningen kan tilsidesættes (egentlig militærtjeneste), kan du finde uddybende information på hkkf.dk.

> Læs også: ”Det må jo være i Forsvarets interesse at fastholde os med erfaringen”

Siden er sidst opdateret: 11.04.23 kl. 09.25

Andre nyheder