Politik

Overenskomst

HKKF skal igen forhandle en ny overenskomst på plads. Aftalen bliver klar til afstemning hos medlemmerne i foråret 2024, men allerede nu, er arbejdet i gang.

Der er mange krav. Krav fra medlemmerne af HKKF til, hvad en ny overenskomst skal indeholde. Og de krav har HKKF brugt både forår og sommer 2023 på at indhente.

Overenskomst 2021-2024

Se overenskomsten her

Som altid står tillidsrepræsentanter på landets kaserner for at indsamle krav blandt medlemmerne og indsende dem til forbundet, men i år har man i HKKF valgt at supplere denne metode med et ekstra tiltag.

Konsulent Michael T. Jensen og forbundsformand Tom Block har tilbudt alle tjenestesteder et besøg. Formålet har været at indhente krav direkte fra de enkelte medlemmer og samtidigt give dem en god introduktion til de kommende overenskomst forhandlinger og det kommende forsvarsforlig.

Følgende tjenestesteder takkede ja til et besøg: 

Holstebro, Fredericia, Varde, Flyvestation Aalborg, Skive, Haderslev, Frederiksberg Slot og medlemmerne fra Hjemmeværnet.

HKKF vil løbende frem mod forhandlingerne i 2024 orientere medlemmerne om, hvor vi er i processen. Så hold øje med hjemmeside, Facebook og nyhedsbrev – eller spørg din tillidsrepræsentant.

Forhandlingerne om overenskomst består af to aftaler

  • En overordnet aftale, som gælder for alle medlemmer af Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU – herunder HKKF.

  • En særlig aftale alene for HKKF, der forhandles med Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS).

Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte og forhandler overenskomster og aftaler med Skatteministeriet.

Parterne i samarbejdet er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO – den statslige del), som HKKF er en del af.

Centralorganisationerne dækker 98 procent af alle statsansatte.

Centralorganisationernes krav til overenskomstforhandlingerne fastlægges på kongresser og repræsentantskabsmøder i efteråret forud for forhandlingerne.

Kilde: CFU

Offentligt Ansattes Organisationer opstod i 2007 og repræsenterer 29 medlemsorganisationer, hovedsageligt forbund under Fagforbundenes Hovedorganisation (FH), der tilsammen har omkring 176.000 medlemmer ansat på de offentlige arbejdspladser.

Blandt medlemmerne er for eksempel fagforbundet for elektrikerne, blikkenslagerne, socialpædagogerne, fængselsbetjentene og altså også konstabler og korporaler i Hæren.

HKKF indsamler overenskomstkrav fra medlemmerne, der overleveres til OAO, der samler kravene på tværs af de 29 medlemsorganisationer, de har, og laver nogle overordnede krav, som de sender videre til CFU. Med 29 forskellige organisationer er der meget at blive enige om, og derfor er kravene meget overordnede.

Kilde: OAO og HKKF.

Forløb og afstemning

Sådan forløber forhandlingerne:

Forhandlingerne strækker sig over mange måneder. Her er en skitse af forløbet.

  1. Forår og sommer 2023: HKKF samler krav ind fra medlemmerne.

  2. August 2023: Krav fremsendes til Offentlige Ansattes Organisationer (OAO). Som puljer kravene og sender dem videre til Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der indgår den overordnede aftale for alle medlemmer.

  3. December 2023: HKKF’s særlige krav sendes til Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS).

  4. Januar og februar 2024: CFU og skatteministeriet forhandler. Når aftalen er på plads har HKKF fire uger til at forhandle den særlige aftale på plads med Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS). Det går stærkt, og det er super teknisk og kompliceret.

  5. Marts 2024: Ur-afstemning blandt medlemmerne af HKKF.

  6. Fra 1. april 2024 er der enten en ny overenskomst – og ellers fortsætter den gamle.

Sådan stemmer du:

HKKF sender en e-mail til medlemmerne med et link, der giver adgang til en stemmeportal. Medlemmerne får god tid at stemme i (typisk tre til fire uger).

Hvis du ikke modtager en e-mail med et link, er det fordi, vi ikke har din adresse.

Er du allerede nu usikker på, om vi har din e-mail-adresse? Så tjek, om du modtager vores nyhedsbrev. Hvis du modtager det, så har vi helt sikkert din adresse. Tjek gerne dit spamfilter, hvis du ikke umiddelbart har modtaget nyhedsbrevet.

Har vi ikke din e-mail-adresse, kan du sende den til os på medlemsadministration@hkkf.dk – skriv gerne dit medlemsnummer også, så er det nemmere for vores medarbejdere at finde og opdatere dine data i systemet.

Nyt om overenskomst og forhandlinger

Siden er sidst opdateret: 2.08.23 kl. 11.48